Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Heike Kamerlingh Onnes-leerstoel en Rudi Drent-leerstoel voor Groningse professoren

21 september 2018

Twee hoogleraren aan de Faculty of Science and Engineering van de RUG worden geëerd met een vernoemde leerstoel vanwege hun opmerkelijke, internationaal erkende bijdragen aan de wetenschap. Aan prof.dr. Bart van Wees wordt de Heike Kamerlingh Onnes-leerstoel toegekend en aan prof.dr. Theunis Piersma de Rudi Drent-leerstoel. Vernoemde leerstoelen, ‘named chairs’, zijn bijzonder omdat ze de naam mogen dragen van een gerenommeerd wetenschapper die internationaal historie schreef.

Prof.dr. Bart van Wees, foto Marcel Spanjer
Prof.dr. Bart van Wees, foto Marcel Spanjer
Heike Kamerlingh Onnes-leerstoel voor prof.dr. Bart van Wees

Bart van Wees is verbonden aan het Zernike Institute for Advanced Materials (Faculty of Science and Engineering) en sinds 2000 hoogleraar fysica van nanodevices. Van Wees is een internationale autoriteit op het gebied van quantum elektronentransport. Hij heeft belangrijke bijdragen geleverd aan verschillende onderwerpen, zoals nano-elektronica, mesoscopische systemen, spintronica en (het meest recent) de spincaloritronica. Naast tal van activiteiten heeft Van Wees sinds 2013 een leidende rol in het Graphene Flagship Project van de EU. Via dit programma wordt tot 2023 maar liefst 1 miljard euro in grafeen-onderzoek geïnvesteerd. In 2016 ontving Van Wees de Spinozapremie, de hoogste onderscheiding in de Nederlandse wetenschap.

Prof. Heike Kamerlingh Onnes
Prof. Heike Kamerlingh Onnes

Heike Kamerlingh Onnes (1853-1926), naamgever van de nieuwe vernoemde leerstoel, was een Nederlands natuurkundige en winnaar van de Nobelprijs. Als geboren Groninger studeerde hij natuurkunde en wiskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, alwaar hij in 1879 ook zijn doctoraat behaalde. In 1882 werd Kamerlingh Onnes hoogleraar aan de Universiteit Leiden. In 1908 slaagde hij er als eerste in om helium bij een temperatuur van -269C vloeibaar te maken en in 1911 ontdekte hij supergeleiding. In 1913 ontving hij de Nobelprijs voor de Natuurkunde voor zijn onderzoek naar de eigenschappen van materie bij lage temperaturen.

Prof.dr. Theunis Piersma, foto: Ivar Pel/NWO
Prof.dr. Theunis Piersma, foto: Ivar Pel/NWO
Rudi Drent-leerstoel voor prof.dr. Theunis Piersma

Theunis Piersma is verbonden aan het Groningen Institute for Evolutionary Life Sciences (Faculty of Science and Engineering) en is tevens senior waddenbioloog bij het NIOZ Koninklijk Instituut voor Onderzoek der Zee. Hij ontving diverse prijzen voor zijn onderzoek naar migratie, ecologie en evolutie van trekvogels, waaronder de Britse ornithologieprijs in 2017. In 2003 werd hij benoemd tot hoogleraar Dierecologie en in 2012 op de leerstoel Trekvogelecologie, ingesteld door een samenwerkingsverband tussen de RUG, het Wereld Natuur Fonds en de Vogelbescherming. Deze verruilt Piersma nu voor de Rudi Drent leerstoel in Global Flyway Ecology. In 2014 werd aan Piersma de Spinozapremie toegekend. Piersma studeerde biologie aan de RUG en promoveerde in 1994 bij Rudi Drent.

Prof.dr. Rudi Drent
Prof.dr. Rudi Drent

Rudi Drent (1937-2008), naamgever van de nieuwe leerstoel, was een vooraanstaand Nederlands ecoloog en ornitholoog. Hij groeide op in Los Angeles maar kwam in 1962 naar Nederland voor zijn doctoraat. In 1972 kwam hij terug in Groningen als lector in de dierecologie en in 1983 werd hij hoogleraar. Drent gaf een enorme stimulans aan de Nederlandse ornithologie. Niet alleen middels zijn onderzoek – hij begeleidde wel meer dan 60 promovendi en zijn co-publicatie met prof.dr. Serge Daan over parental investment is tot op heden een van de meest geciteerde publicaties in gedragsbiologie  – maar ook als voorzitter van de Nederlandse Ornithologische Unie (NOU) van 1974 tot 2003. Drent werd wereldberoemd om zijn zachtmoedige maar scherpzinnige en stimulerende coaching van jonge onderzoekers van binnen en buiten de RUG.

Meer informatie

Vernoemde leerstoelen Rijksuniversiteit Groningen

Laatst gewijzigd:27 september 2018 15:18
printView this page in: English

Meer nieuws

 • 21 maart 2019

  Hulp bij de opvoeding vertraagt veroudering bij vogelvrouwen

  De zeldzame Seychellen rietzanger leeft in groepen. In elke groep bevinden zich één dominant mannetje en één dominant vrouwtje die zich voortplanten. Als er in de groep helpers zijn die assisteren bij het broeden en voeren van de jongen, verouderen...

 • 20 maart 2019

  Implementatie Best Practice 2020

  De aanbesteding voor hetnieuwe bedrijfsvoeringsysteem voor Finance en HR is afgerond.

 • 18 maart 2019

  Gekooide moleculaire motoren werken samen

  Chemici van de RUG zijn er in geslaagd om een groot aantal door licht aangedreven motoren samen te brengen in een soort kooi-achtige vaste 3D structuur, een metaal-organisch raamwerk. De ontdekking is op 18 maart gepubliceerd in het tijdschrift Nature...