Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Verklaring RUG over publicatie in het FD over Yantai

31 August 2018

Het Financieele Dagblad heeft vrijdag 31 augustus twee artikelen gepubliceerd over het project Yantai van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). De strekking van de betreffende artikelen is onjuist: er zijn geen publieke middelen (belastinggeld) naar de voorbereiding van de branch campus Yantai gegaan.

De RUG heeft net als andere universiteiten private inkomsten. De RUG heeft altijd binnen geldende richtlijnen hiervoor gehandeld, en conform deze richtlijnen werden vanaf 2015 naast de publieke inkomsten ook de private inkomsten verantwoord in de jaarrekening. Zo werd zichtbaar welke voorbereidingskosten van Yantai verantwoord konden worden met private middelen.

Deze verantwoording is door de Inspectie van het Onderwijs gecontroleerd, akkoord bevonden en weergegeven in het ambtsbericht d.d. 9 augustus 2017. Hierin staat: Op grond van de informatie die de RUG ons heeft gegeven en het overleg dat we daarover met de RUG hebben gevoerd, vinden we het aannemelijk dat de aanloopkosten tot en met 2017 zijn, respectievelijk zullen worden gefinancierd uit private middelen van de RUG.’

Naar aanleiding van de recente publicaties zal de RUG het rapport van studentenpartij DAG bestuderen en daar later met een reactie op komen.

Last modified:31 August 2018 11.41 a.m.
printView this page in: Nederlands

More news

 • 15 May 2019

  Academy Medal for Trudy Dehue

  Trudy Dehue, scientific sociologist, author and emeritus professor of the University of Groningen, will receive the Academy Medal from the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW). The Academy Medal is awarded every other year to individuals...

 • 15 May 2019

  Van Rijn advice hits UG hard

  The advice from the Van Rijn committee concerning the funding of higher education has heavy consequences for the UG as a broad-based classical university. The proposed redistribution of funds in favour of technical sciences is at the expense of degree...

 • 14 May 2019

  Number of children with type 1 diabetes doubled

  The number of children who are annually diagnosed with type 1 diabetes has doubled over the last 30 years. This is one of the conclusions of the PhD thesis written by Angelien Spaans-Hummelink, who works as a paediatrician at the diabetes clinic at...