Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Verklaring RUG over publicatie in het FD over Yantai

31 August 2018

Het Financieele Dagblad heeft vrijdag 31 augustus twee artikelen gepubliceerd over het project Yantai van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). De strekking van de betreffende artikelen is onjuist: er zijn geen publieke middelen (belastinggeld) naar de voorbereiding van de branch campus Yantai gegaan.

De RUG heeft net als andere universiteiten private inkomsten. De RUG heeft altijd binnen geldende richtlijnen hiervoor gehandeld, en conform deze richtlijnen werden vanaf 2015 naast de publieke inkomsten ook de private inkomsten verantwoord in de jaarrekening. Zo werd zichtbaar welke voorbereidingskosten van Yantai verantwoord konden worden met private middelen.

Deze verantwoording is door de Inspectie van het Onderwijs gecontroleerd, akkoord bevonden en weergegeven in het ambtsbericht d.d. 9 augustus 2017. Hierin staat: Op grond van de informatie die de RUG ons heeft gegeven en het overleg dat we daarover met de RUG hebben gevoerd, vinden we het aannemelijk dat de aanloopkosten tot en met 2017 zijn, respectievelijk zullen worden gefinancierd uit private middelen van de RUG.’

Naar aanleiding van de recente publicaties zal de RUG het rapport van studentenpartij DAG bestuderen en daar later met een reactie op komen.

Last modified:31 August 2018 11.41 a.m.
printView this page in: Nederlands

More news

 • 11 October 2019

  Down Under with Top Dutch (update)

  After two years of hard work, the Groningen Top Dutch Solar Racing team has arrived in Australia. The team consists of students of the Hanze University of Applied Sciences, University of Groningen, and secondary vocational education (MBO) and is currently...

 • 08 October 2019

  Making a splash in whale research

  He disliked genetics as an undergraduate and never really wanted to work with whales. Yet, Per Palsbøll became a worldwide expert in the genetics of marine mammals, heading a research programme spanning the entire globe. Introducing the concept of...

 • 03 October 2019

  New criteria for bank loans and stock exchanges listings could protect depleted marine resources from seafood sector

  Two reforms in the finance sector have the potential to accelerate action towards a sustainable seafood industry, according to new research published in the journal Science Advances. Compiling data on 160 publicly listed seafood companies and 3000...