Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Twaalf Veni-subsidies voor jonge Groningse onderzoekers

16 juli 2018

Twaalf onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het UMCG krijgen van NWO een Veni-subsidie in het kader van de Vernieuwingsimpuls. Een mooi resultaat; vorig jaar ontvingen zestien Groningers een Veni en in 2016 tien. Veni-subsidies zijn bestemd voor pas gepromoveerde wetenschappers met een opvallend en origineel talent voor vernieuwend onderzoek. De subsidie van maximaal 250.000 euro biedt de zeven vrouwelijke en vijf mannelijke jonge onderzoekers de mogelijkheid om gedurende drie jaar hun eigen ideeën verder te ontwikkelen.

De Veni’s worden jaarlijks door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) toegekend. De twaalf nieuwe Groningse Veni-laureaten en hun onderwerpen zijn:

Naam  

Faculteit/afdeling

Onderwerp

Laura Baams

RUG – Pedagogische wetenschappen

Niet hetero? Mentale gezondheid en victimisatie van LHB-jongeren

Sean Desjardins

RUG – Prehistorische geschiedenis

Overlevende tradities van Canadese Inuit

Maarten Eisma

RUG - Klinische Psychologie

De rouwparadox: vermijding en toenadering bij een langdurige rouwstoornis

Remco Heesen

RUG - Kenleer, wetenschapsleer

Statistische Afwijkingen in Peer Review Begrijpen

Bertus Jeronimus

RUG - Ontwikkelingspsychologie

Wat we kunnen leren van gelukkige neuroten

Gerine Lodder

RUG - Sociologie

Het Proximity Project: Eenzaamheid in de adolescentie verklaard door sociale relaties en sociale evaluaties

Stephanie van der Steen

RUG - Orthopedagogiek

(Hoe) werkt diertherapie?

Thom de Vries

RUG – Human Resource Management and Organizational Behavior

Grenzen doorbreken: Verstoringen oplossen door effectieve samenwerking tussen teams

Kathryn Bebbington

RUG – Groningen Institute for Evolutionary Life Sciences (GELIFES)

Wie zorgt voor de jongen? Conflict tussen de ouders over de opvoeding

Janne Ouwehand

RUG - Groningen Institute for Evolutionary Life Sciences (GELIFES)

Beperken leefomstandigheden buiten het broedseizoen hoe trekvogels reageren op klimaatopwarming?

Inge Holtman

UMCG - Neurowetenschappen

Rol van microglia in de ziekte van Alzheimer

Tamar Lok (samen met NIOZ)

NIOZ – Department of Coastal Systems

De ontogenie van migratie: een samenspel van genen en omgeving

De vernieuwingsimpuls

Veni maakt samen met Vidi (voor ervaren postdocs) en Vici (voor senior-onderzoekers) onderdeel uit van de Vernieuwingsimpuls van NWO. Veni is gericht op excellente onderzoekers die onlangs gepromoveerd zijn. Binnen de Vernieuwingsimpuls zijn onderzoekers vrij om hun eigen onderwerp voor financiering in te dienen. Op deze manier stimuleert NWO nieuwsgierigheid gedreven en vernieuwend onderzoek. NWO selecteert onderzoekers op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting.

Noot voor de pers

Meer informatie over de jonge wetenschappers en hun gehonoreerde projecten is te lezen op onze website.

  • Jorien Bakker, persvoorlichting RUG, tel. 050-3635328 of e-mail j.a.bakker@rug.nl
Laatst gewijzigd:17 juli 2018 14:29
printView this page in: English

Meer nieuws