Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

HTSM Honours Master kan door tot en met 2022

12 juli 2018

De eerste publiek-private samenwerking in het Nederlands excellentieonderwijs, de High Tech Systems & Materials (HTSM) Honours Master van de Rijksuniversiteit Groningen, wordt tot en met 2022 voortgezet. De unieke opzet van deze master, de tevredenheid van deelnemende studenten en bedrijven, en de toenemende interesse van zowel studenten als hightech bedrijven zijn redenen voor dit besluit.

In Noord-Nederland zijn veel hightech bedrijven actief. Dit zijn vooral innovatieve productontwikkelaars binnen de topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM) maar ook andere topsectoren zoals Chemie en Energie. Een grote uitdaging voor deze bedrijven is om de komende jaren hoogopgeleide kenniswerkers met expertise op het kruisvlak van onderzoek, innovatie en productontwikkeling te vinden. In 2014 heeft de RUG– samen met Philips Consumer Lifestyle en Universiteit Twente – een driejarige onderwijspilot ontwikkeld om het wetenschappelijk onderwijs beter te laten aansluiten op het HTSM werkveld: de HTSM Honours Master. Het doel van deze extra- curriculaire master is om studenten te enthousiasmeren voor onderzoek en ontwikkeling in de HTSM sector, en om talent voor de noordelijke arbeidsmarkt te behouden.

Het is de eerste publiek-private samenwerking in het Nederlands excellentieonderwijs en is in 2014 volledig geaccrediteerd binnen het Sirius Excellentieprogramma van het Ministerie van OCW. De HTSM Honours Master wordt aangeboden door het Honours College, in nauwe samenwerking met de Faculty of Science & Engineering en het Zernike Institute for Advanced Materials.

One of the student teams of the HTSM Honours Master summer school
One of the student teams of the HTSM Honours Master summer school

Talentprogramma

De HTSM Honours Master is een talentprogramma van 20 studiepunten dat studenten van Science & Engineering kunnen volgen naast hun reguliere Masteropleiding. Na het doorlopen van een selectieprocedure, werken studenten in multidisciplinaire teams samen aan concrete vraagstukken van het noordelijk hightech bedrijfsleven. Het programma bestaat uit diverse inhoudelijke masterclasses en workshops met als doel de teams voor te bereiden op het schrijven en presenteren van een productvoorstel en plan van aanpak. Een panel van experts, met vertegenwoordigers uit de HTSM- sector, beoordeelt de kwaliteit en haalbaarheid van de productvoorstellen. Na goedkeuring van dit panel mogen de teams de voorgestelde innovatie daadwerkelijk uitvoeren tijdens een drie weken durende Summer School op locatie bij deelnemende bedrijven. De studenten sluiten deze master af met een individueel project binnen de HTSM-sector, georiënteerd op hun persoonlijke interesses.

Bernoulliborg
Bernoulliborg

Kwaliteitszorg

Uniek aan deze master is de intensieve samenwerking met het bedrijfsleven. Elk jaar wisselt de samenstelling van deelnemende bedrijven, verschillen de productontwikkelingsvraagstukken en verzorgen gastdocenten een deel van de masterclasses. Dit vraagt de nodige flexibiliteit en inzet van zowel de onderwijsorganisatie als de deelnemende bedrijven. De HTSM Honours Master kent daarnaast een sterke kwaliteitszorg. Feedback van studenten en deelnemende bedrijven wordt gebruikt om de master nog beter te laten aansluiten op de wensen van studenten en bedrijven. Mede hierdoor kent de Honours Master een hoge tevredenheid onder studenten en deelnemende bedrijven.

Naast Philips Consumer Lifestyle is Astron sinds 2016 een vaste partner in de HTSM Honours Master. Vanuit het Innovatiecluster Drachten nemen andere bedrijven deel, zoals BD Kiestra (2016/2017) en Delta Instruments (2017/2018). Ook Demcon en Tata Steel dragen bij aan de master door het geven van workshops en excursies op locatie. De toenemende belangstelling en deelname van bedrijven helpen om de diversiteit en aantrekkelijkheid van de HTSM Honours Master te vergroten. Dit is terug te zien in het aantal aanmeldingen van studenten, dat tot nu toe ieder jaar stijgt.

De pilotfase van de HTSM Honours Master, mede mogelijk gemaakt door de Provincie Fryslân, is in 2017 geëindigd. Vanwege de positieve resultaten hebben de bedrijven en de betrokken afdelingen binnen de RUG (Honours College, Faculty of Science & Engineering en het Zernike Institute for Advanced Materials) hun wens en steun uitgesproken voor voortzetting van de HTSM Honours Master. Het College van Bestuur is hier onlangs mee akkoord gegaan. De HTSM Honours Master zal tot en met collegejaar 2021/2022 worden voortgezet en daarna opnieuw geëvalueerd worden.

Interesse in samenwerking?

Bedrijven die geïnteresseerd zijn in deelname aan de HTSM Honours Master worden van harte uitgenodigd contact op te nemen met de coördinatoren, prof. Katja Loos en Vanessa van Hest via htsm-honours@rug.nl. Geïnteresseerde studenten die in 2018/2019 willen deelnemen aan de HTSM Honours Master kunnen voor meer informatie de website bezoeken.

Laatst gewijzigd:13 juli 2018 11:37
printView this page in: English

Meer nieuws