Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Opgraving vroeg 18e-eeuws koopvaardijschip in de Noordoostpolder begonnen

Uitzonderlijk groot en compleet scheepswrak door de RUG nader onderzocht
06 juni 2018

Met het blootleggen van een baardmankruik startte Burgemeester Aucke van der Werff van gemeente Noordoostpolder samen met maritiem archeoloog Yftinus van Popta woensdagmiddag de opgraving van een vroeg 18e-eeuws vrachtschip. De opgraving in agrarisch gebied nabij Rutten wordt door het Groninger Instituut voor Archeologie van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) uitgevoerd, in opdracht van de gemeente.

Het gaat om een grote bewapende koopvaarder met een geschatte lengte van 30 tot 35 meter, die vermoedelijk tussen 1715 en 1720 is vergaan op de Zuiderzee. De opgraving vindt plaats omdat het scheepswrak bedreigd wordt door inklinkende grond en landbouw in de polder.

Overzichtsfoto van de opgravingsput met links het stuurboordgedeelte van de bodem en rechts de omgevallen bakboordzijde
Overzichtsfoto van de opgravingsput met links het stuurboordgedeelte van de bodem en rechts de omgevallen bakboordzijde

In de ingepolderde grond van Flevoland liggen honderden wrakken van schepen die op de Zuiderzee voeren. Burgemeester Aucke van der Werff: “Het wordt nooit gewoon als er in onze polder een schip wordt aangetroffen. Het blijft spannend wat de bodem prijsgeeft. Ondanks dat de polder zelf nog maar 75 jaar bestaat, gaat de geschiedenis van dit gebied al veel langer terug. Hier wordt het verleden van dit land verteld.”

Resultaten opgraving

Maritiem archeoloog Yftinus van Popta van de RUG leidt de opgraving: “Van het grote schip hebben we naast de bodem ook een groot deel van de bakboordzijde aangetroffen, waarbij het onderste ruim en bovengelegen dek (inclusief geschutpoorten) nog aanwezig zijn. We hebben hierin een uitzonderlijk complete en goed bewaard gebleven combinatie van lading, inventaris, tuigage en bewapening aangetroffen.”

Er is een sterk vermoeden dat het om een schip uit Engeland gaat met connecties in Middellandse Zee-landen. Het scheepswrak en de opgegraven voorwerpen worden komende tijd nader door de RUG geïnventariseerd en onderzocht. Indien mogelijk wordt het materiaal geconserveerd en bewaard. Het werk in de opgravingsput duurt nog tot eind augustus 2018.  

Yftinus van Popta, Burgemeester Aucke van der Werff en meneer Dijkstra, eigenaar van het land
Yftinus van Popta, Burgemeester Aucke van der Werff en meneer Dijkstra, eigenaar van het land

100 jaar Zuiderzeewet

Van der Werff: “Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de Zuiderzeewet​ in​ werking trad en besloten werd ook de Noordoostpolder droog te leggen. Toen heeft men zich vast niet gerealiseerd dat dit inpolderingsbesluit ons zoveel zou leren over de nautische geschiedenis van dit land. Bijzonder dat juist dit jaar de Rijksuniversiteit Groningen dit scheepswrak wilde bergen.”

Publiekskijkdag

De vindplaats bevindt zich midden in agrarisch gebied en is niet vrij toegankelijk voor het publiek om het archeologische- én agrarische werk niet te verstoren. De RUG organiseert binnenkort voor geïnteresseerden en omwonenden een kijkdag op de vindplaats. Houd hiervoor berichtgeving van gemeente Noordoostpolder en de RUG in de gaten. In het gemeentehuis in Emmeloord wordt in de loop van deze zomer een kleine expositie ingericht, die de resultaten van de opgraving laat zien.
Laatst gewijzigd:20 juni 2018 09:39

Meer nieuws

 • 18 oktober 2018

  Nieuw tijdschrift: Virtus

  Virtus is een onafhankelijk, multidisciplinair en meertalig peer-reviewed tijdschrift met artikelen over alle aspecten van de geschiedenis van de adel. Het is zojuist toegevoegd aan de tijdschriftenlijst van University of Groningen Press.

 • 16 oktober 2018

  Digital Society Conferentie Nederlandse universiteiten

  De digitale informatietechnologie dringt steeds dieper door in onze samenleving. Daarom organiseren de veertien Nederlandse universiteiten, verenigd in de VSNU, op dinsdag 27 november de internationale Digital Society Conference in de Rijtuigenloods...

 • 10 oktober 2018

  Studenten bouwen mesohut

  In deze video vertellen studenten wat er zo interessant is aan mesolithische (Midden-Steentijd) onderkomens van ca. 7000 jaar geleden en waarom de experimentele archeologie een bijzonder inzichtelijke en verbazingwekkende subdiscipline is.