Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Inwoners Veenkoloniën met lage sociaaleconomische achtergrond raadplegen vaker huisarts

08 februari 2018

Inwoners van de Veenkoloniën met een lagere sociaaleconomische achtergrond bezoeken vaker de huisarts. Dat concludeert Josien Schaafsma, student Sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, in haar onderzoek voor het programma Kans voor de Veenkoloniën. Doordat deze groep minder kennis heeft over hun eigen gezondheid, voelen zij zich sneller ongerust en raadplegen daardoor vaker een huisarts.

Kans voor de Veenkoloniën

Josien deed haar onderzoek bij de Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid, in opdracht van het programma Kans voor de Veenkoloniën. Dit brede samenwerkingsverband zet zich in voor betere leefomstandigheden in de voormalige Veenkoloniën van Drenthe en Groningen. Een van de doelen van de samenwerking is meer grip krijgen op de zelfregie in de zorg. Het onderzoek van Josien vervult hierin een belangrijke rol.

Ongerustheid en onbekendheid

Door middel van kwalitatief onderzoek, zocht Josien een antwoord op de vragen: wat maakt dat mensen die woonachtig zijn in deze regio wel of niet bij klachten een bezoek brengen aan de huisarts? Zien we hierbij verschillen tussen mensen met een hoge of lage sociaaleconomische status? Hierbij werd aandacht besteed aan persoonlijke verhalen van mensen; aan hun eigen leefwereld, ervaringen en belevingen.

Wat blijkt? Bij deelnemers met een lage sociaaleconomische status spelen factoren als ongerustheid en onbekendheid een grotere rol. Zij brengen hierdoor vaker een bezoek aan de huisarts en verwachten van de huisarts een oplossing te krijgen of doorgestuurd te worden. De deelnemers met een hoge sociaaleconomische status hebben dat veel minder. Zij hebben vaker de verwachting dat een klacht vanzelf overgaat. Voor deze groep is juist een verslechterende of afwijkende situatie een reden om naar de huisarts te gaan.

Verminderen sociaaleconomische verschillen

Kans voor de Veenkoloniën kan conclusies van Josien gebruiken in hun doelstelling om de verschillen in sociaaleconomische verhoudingen te veranderen. Door middel van betere gezondheidsvoorlichting kunnen inwoners met een lage sociaaleconomische status beter leren hoe ze voor zichzelf kunnen zorgen. Want meer kennis van je eigen lichaam draagt bij aan een betere gezondheid, en, hopelijk, op verbetering van je eigen leefomgeving.

Meer weten? Lees ook het volledige onderzoeksverslag . Voor meer informatie over het project Kans voor de Veenkoloniën .

Als u vragen heeft over het onderzoek, kunt u contact opnemen met Jolanda Tuinstra, coördinator wetenschapswinkel Volkgezondheid en Geneeskunde. (j.tuinstra01 umcg.nl)

Laatst gewijzigd:23 februari 2021 13:51

Meer nieuws