Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Reactie op Animal Rights

11 januari 2018

Naar aanleiding van het persbericht van Animal Rights over een dierproef met wilde vogels, is dit de reactie van Rijksuniversiteit Groningen. ‚Äč
De RUG wil zo min mogelijk proefdieren gebruiken en waar mogelijk proefdiervrij werken. Het ongerief voor de proefdieren beperken wij zoveel als mogelijk. Bij onderzoek en onderwijs aan de RUG staan vervanging, vermindering en verfijning van dierproeven centraal.

Alle proeven moeten volgens de Wet op de Dierproeven worden afgestemd met de Instantie voor Dierenwelzijn (IvD). Daarna schrijft de Dierexperimentencommissie (DEC) een advies over de dierproef voor de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) . De CCD geeft, indien akkoord, een projectvergunning af aan de RUG. Dat is bij de proef met deze diersoorten waaraan Animal Rights refereert ook gebeurd. Deze is door de CCD beoordeeld en getoetst. De ethische afweging is hierbij een belangrijk aspect. De CCD heeft na zorgvuldige afweging van alle criteria een vergunning afgegeven.

Het onderzoek vindt plaats in het kader van wetenschappelijk slaaponderzoek en levert hieraan een belangrijke bijdrage. Alhoewel mensen en andere diersoorten een groot deel van hun leven slapend doorbrengen is de functie ervan nog steeds niet opgehelderd. Om inzicht te krijgen in het belang van slaap is proefdieronderzoek onontbeerlijk. Tot nu toe gebeurde dat vooral in nachtdieren, zoals muizen en ratten. De RUG-onderzoekers willen vogels gebruiken, niet alleen omdat die overdag actief zijn, net als mensen, maar ook omdat er nog weinig kennis is over slaap bij vogels. Uit studies van collegaonderzoekers in het buitenland is gebleken dat sommige vogelsoorten in het wild soms wekenlang nauwelijks slapen, omdat ze het te druk hebben met het zoeken naar voedsel of met de voortplanting. Het is een groot raadsel hoe ze dat doen, terwijl mensen met slaapproblemen al na een enkele nacht minder functioneren. Vogels vormen daarmee bij uitstek een diergroep die oude inzichten over slaap kan bevestigen of juist nieuwe inzichten kan genereren.

Laatst gewijzigd:23 januari 2018 10:52
printView this page in: English

Meer nieuws