Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Draagvlak voor migratiebeleid hangt samen met maatschappelijk onbehagen

10 januari 2018

Burgers die vinden dat het slecht gaat met Nederland, zijn doorgaans ook negatiever over het migratiebeleid van de overheid. Dat blijkt uit een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).                  

De rol van maatschappelijk onbehagen bij de houding van burgers over het migratiebeleid bleef tot nu toe onderbelicht. Eerder onderzoek maakte geen onderscheid tussen verschillende aspecten van draagvlak. Er is relatief veel draagvlak voor de doelstellingen van het migratiebeleid, zoals het opvangen van vluchtelingen of inburgering. Burgers zijn vooral kritisch over de uitvoering ervan. Met name de uitvoering van het inburgerings- en terugkeerbeleid kan rekenen op veel kritiek. Ook is er relatief veel kritiek op de doelstellingen van het beleid voor arbeidsmigratie.

De studie bestond uit een literatuuronderzoek en een online enquête bij 2.601 burgers in Nederland. Daarnaast zijn er telefonische interviews gehouden met 80 van deze respondenten, waarin dieper werd ingegaan op de redenen voor hun mening over het migratiebeleid.

Maatschappelijk onbehagen
Maatschappelijk onbehagen is de perceptie dat het slecht met ‘ons’ gaat. Het bestaat uit een gebrek aan vertrouwen in de overheid, het gevoel dat het in Nederland de verkeerde kant op gaat en de inschatting dat de gemiddelde Nederlander veel met problemen zoals corruptie, criminaliteit en onrechtvaardigheid te maken krijgt. Wie meer maatschappelijk onbehagen beleeft, heeft doorgaans ook een negatiever oordeel over de uitvoering van het migratiebeleid.

Zie ook een eerdere video met Postmes en promovenda Van der Bles over maatschappelijk ongenoegen.

Laatst gewijzigd:11 januari 2018 09:50
printView this page in: English

Meer nieuws