Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Verbeterde aanvraag voor oprichten University of Groningen Yantai besproken

24 november 2017

De Universiteitsraad van de Rijksuniversiteit Groningen stond donderdag 23 november in het teken van de verbeterde aanvraag voor het oprichten van de Chinese branchcampus University of Groningen Yantai(UGY). Alle vijf fracties (de studentenfracties SOG, Lijst Calimero en DAG, en de medewerkersfracties Wetenschap en Personeel) hebben op constructieve wijze het woord gevoerd over het plan dat in samenspraak tussen een vertegenwoordiging van U-raadsleden en het CvB tot stand is gekomen. De conclusie is dat de aanvraag op een aantal onderwerpen nog verder uitgewerkt moet worden voordat er over gestemd kan worden. De gebeurt wederom in samenwerking met U-raadsleden.

Organisatie van UGY

Tijdens de vergadering van de Universiteitsraad is ook gesproken over de organisatie van de University of Groningen Yantai. Deze zal bestaan uit Nederlandse en Chinese vertegenwoordigers. De Nederlandse overheid treedt via het ministerie van OCW op als toezichthouder. Het College van Bestuur van de RUG is als enige bevoegd ten aanzien van de inhoud en onafhankelijkheid van de geboden opleidingen en onderzoeksprogramma’s in Yantai. Het CvB benoemt de vice-chancellor in het UGY-bestuur, bij wie de zeggenschap over de Groningse programma's is belegd. De UGY faciliteert het onderwijs en onderzoek. De eisen die aan de diploma’s gesteld worden, zijn wettelijk geborgd in het onderwijs- en diplomaconvenant, goedgekeurd door het ministerie van OCW.

Academische vrijheid

De RUG onderkent het belang van academische vrijheid en wetenschappelijke onafhankelijkheid. Het CvB, bij monde van voorzitter Sibrand Poppema, vindt dat deze onder alle omstandigheden gewaarborgd moeten zijn. “De samenstelling van het bestuur van UGY met daarin een vertegenwoordiger van de Communistische Partij verandert daar niets aan. Deze vertegenwoordiger heeft geen zeggenschap over de programma’s. Wel is het belangrijk dat we veel aandacht blijven besteden aan het voorkomen van zelfcensuur. Bij de RUG onderzoeken we echt alles”, aldus Sibrand Poppema.

Meer informatie

​Over de branchcampus UGY: http://www.rug.nl/about-us/internationalization/branch-campus-yantai​. ​Download hier de verbeterde Transnationale Educatie in Yantai ​

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de woordvoerders van de RUG, Gernant Deekens en Jorien Bakker: http://www.rug.nl/about-us/news-and-events/contact/

Laatst gewijzigd:24 november 2017 16:22

Meer nieuws

 • 15 november 2018

  Keuzegids 2019: RUG-opleidingen constant in de Nederlandse top

  Tien bacheloropleidingen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) krijgen dit jaar van de Keuzegids Universiteiten het kwaliteitszegel Topopleiding, waarmee ze tot de top van het Nederlandse wetenschappelijke onderwijs behoren. In de categorie ‘Brede...

 • 12 november 2018

  Symposium 'Gaswinning, aardbevingen en wat nu?' op 15 november a.s.

  Het Groninger Universiteitsfonds (GUF) bestaat dit jaar 125 jaar. Tijdens een speciaal symposium met de titel ‘Gaswinning, aardbevingen en wat nu?’ op donderdag 15 november 2018, wordt daarom de 'Ubbo Emmiuspenning voor bijzondere maatschappelijke verdiensten'...

 • 06 november 2018

  Groningen blijft in trek bij Nederlandse en internationale studenten

  De Rijksuniversiteit Groningen telt per 1 november 2018 31.115 studenten met een ‘actieve eerste inschrijving’ voor een bachelor of masteropleiding. Dit is een stijging van 4,6% ten opzichte van 2017.Het totale aantal studenten dat ingeschreven is aan...