Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Hidde Hendriksen wint Lorentz Afstudeerprijs voor onderzoek naar kleinste bouwsteentjes van materie

27 november 2017

Hidde Hendriksen (Faculty of Science and Engineering) ontvangt op 27 november de Lorentz Afstudeerprijs voor theoretische natuurkunde van 3.000 Euro bij de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) te Haarlem. Hendriksen deed onderzoek naar elementaire deeltjes, de kleinste bouwsteentjes van materie. Hij bestudeerde een alternatief model voor de Higgssector, een onderdeel in het Standaard Model voor Deeltjesfysica.

Hidde Hendriksen
Hidde Hendriksen

Al ons begrip van de kleinste bouwsteentjes van materie, de zogenaamde elementaire deeltjes, is samengevat in het Standaard Model voor Deeltjesfysica. Een onderdeel van dit model, de zogenaamde Higgssector met zijn bijbehorende Higgsdeeltje, geeft massa aan alle elementaire deeltjes. In 2012 werd door CERN (de Europese Organisatie voor kernfysisch onderzoek) het al in 1964 voorspelde Higgsdeeltje eindelijk ontdekt. Ondanks het enorme succes van het Standaard Model zijn theoretisch natuurkundigen nog niet helemaal tevreden. De huidige Higgssector komt in berekeningen erg onnatuurlijk over. Een constante gerelateerd aan de massa van het Higgsdeeltje moet enorm precies gekozen (‘gefinetuned’) worden om de werkelijkheid te beschrijven.

In zijn scriptie bestudeerde Hendriksen een alternatief model dat de Higgssector op een andere manier in het Standaard Model bouwt, namelijk met niet één maar met meerdere Higgsachtige deeltjes zonder massa en met meer symmetrie. Bovendien vergeleek hij de voorspellingen van dit model met verschillende natuurkunde-experimenten die wereldwijd zijn of worden uitgevoerd.

Het eerste half jaar van zijn onderzoek werkte Hendriksen onder begeleiding van prof. dr. Antonio Pich, hoofd van de LHC high-energy phenomenology groep van de universiteit van Valencia in Valencia. Het tweede half jaar werd hij begeleid door prof. dr. Elisabetta Pallante aan de Rijksuniversiteit Groningen. In de zomer van 2014 studeerde hij op CERN. Op dit moment volgt Hidde een tweede master in Mathematical Modelling and Scientific Computing aan de universiteit van Oxford.


De combinatie van het hebben van een idee, het opzetten van een theorie, het berekenen van nieuw te voorspellen verschijnselen, en vervolgens de vergelijking met het experiment, maakt dit afstudeerwerk volgens de jury bij uitstek geschikt voor een bekroning met de Lorentz Afstudeerprijs.

De Lorentz Afstudeerprijs wordt uitgereikt door Carlo Beenakker, voorzitter commissie wetenschappelijke bestedingen van het Lorentzfonds. De jurering was in handen van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem. Deze maatschappij jureert ook andere belangrijke wetenschappelijke prijzen (zie ook: www.khmw.nl).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noot voor de redactie
Voor meer informatie: Janny Terlouw (Terlouw & Schotman Communicatie), telefoon 070 - 387 29 87 of 06 - 290 68 465, e-mail: a.terlouw tscommunicatie.nl. U kunt ook direct contact opnemen met
Hidde Hendriksen: hidde.hendriksen mansfield.ox.ac.uk. 0044 7502 467 847.
Prijsuitreiking: 27 november om 16.15 uur bij de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem. Na de prijsuitreiking zijn foto’s beschikbaar.

Laatst gewijzigd:29 november 2017 10:32

Meer nieuws