Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Deltaplan Biodiversiteitsherstel 1e stap op weg naar nieuw evenwicht

Gezamenlijke aanpak platteland uit de koker wetenschap
23 november 2017

Een groep van 18 leiders uit de land- en tuinbouw, retail, agro-industrie en natuur- en milieuorganisaties heeft onder aanvoering van de wetenschap de handen ineen geslagen. Samen werken zij een Deltaplan Biodiversiteitsherstel voor de groene ruimte van Nederland uit. Dit plan moet voor de zomer 2018 gereed zijn. Deze afspraak is vastgelegd in de ‘verklaring van Driebergen’. Partijen zullen deze verklaring aanbieden aan minister Schouten.

Han Olff, Foto: Gerhard Lugart
Han Olff, Foto: Gerhard Lugart

Het initiatief voor dit overleg kwam van hoogleraar ecologie Han Olff (RUG-Gelifes) en het bestuur van het Netherlands Ecological Research Network (NERN), waarbij het door Olff en zijn collega-wetenschappers opgestelde document " Deltaplan Biodiversiteitsherstel " als basis diende. Er zijn sterke aanwijzingen dat diverse soorten planten en dieren van het platteland in Nederland onder druk staan en afnemen. Dit geldt voor bloemplanten, insecten en weide- en akkervogels. Er zijn ook zorgen over het bodemleven. Leven dat we niet zien maar dat wel cruciaal is voor de groei en afbraak van planten en organische stof. Deze negatieve trends doen zich voor in zowel het agrarisch gebied als in de natuurgebieden, en betreft zowel de totale aantallen als de biodiversiteit van planten en dieren. Prof. dr. Olff schreef vorige maand al een opiniestuk over de dramatische achteruitgang van de insecten en de noodzakelijke omslag in de landbouw.

Natuurlijk kapitaal

De ondertekenaars van de verklaring zien de huidige toestand van biodiversiteit als een bedreiging voor het natuurlijk kapitaal van Nederland, voor een gezonde bodem als basis voor duurzame landbouw en natuur en voor het vertrouwen van de consument in producten uit de Nederlandse agrofood keten. Daarom is een vernieuwende aanpak dringend nodig die het best in samenwerking kan worden bereikt, en waarin partijen worden beloond voor handelen dat het behoud van biodiversiteit ondersteunt. De komende maanden werken de ondertekenaars het plan concreet uit. Dit doen zij in samenwerking met wetenschappers van verschillende universiteiten waaronder Groningen, Wageningen en Leiden, en een grote groep belanghebbenden.

Laatst gewijzigd:24 november 2017 16:26
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 12 december 2017

  Weidevogel en boer zijn gebaat bij ruige stalmest

  In agrarische graslanden spelen rode wormen een sleutelrol in de bodemvruchtbaarheid en in de voedselvoorziening van weidevogels. RUG-onderzoeker Jeroen Onrust onderzocht de wisselwerking tussen boeren, wormen en weidevogels. Hij concludeert dat de...

 • 06 december 2017

  Ribosomen bepalen lading van eiwitten

  Tijdens onderzoek naar de relatie tussen de ‘drukte’ in een cel, de ionsterkte en eiwitdiffusie ontdekten biochemici van de RUG iets bijzonders: positief geladen eiwitten blijven plakken aan de ribosomen. Dit verklaart waarom de meeste in water oplosbare...

 • 04 december 2017

  Controle over de spin-richting in een ‘sandwich’ van tweedimensionaal materiaal

  RUG-onderzoekers laten zien dat manipulatie van elektronenspin in grafeen mogelijk is met behulp van molybdeen diselenide. Hun resultaten zijn verschenen in het tijdschrift Nano Letters.