Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Doe mee aan de Nationale Alumni Enquête 2017

27 oktober 2017

Wat vond jij van je studie?
Ieder jaar doet de RUG mee aan de Nationale Alumni Enquête (NAE): een landelijk onderzoek onder alle recent afgestudeerden aan Nederlandse universiteiten. Eind oktober 2017 krijgt iedereen die in de periode 1 oktober 2015 t/m 30 september 2016 een master behaalde, een e-mail of brief met het verzoek zijn of haar mening met ons te delen. De enquête kan digitaal ingevuld worden via www.nationalealumnienquete.nl door gebruik te maken van jouw persoonlijke inlogcode. Deze inlogcode heb je als alumnus ontvangen via e-mail of brief.

Arbeidsmarktpositie
De uitkomsten bieden ons inzicht in hoe onze masteropleidingen aansluiten op de arbeidsmarkt en wat we eventueel kunnen verbeteren. De vragen hebben vooral betrekking op de arbeidsmarktpositie van recent afgestudeerden en hoe het geleerde in de opleiding daarbij van waarde is gebleken. Voor het slagen van het onderzoek is het van belang dat zoveel mogelijk afgestudeerden de vragenlijsten invullen. We hopen daarom ook op jouw medewerking en willen je bij voorbaat bedanken voor je deelname. Je hebt de mogelijkheid om tot 31 december 2017 de vragenlijst in te vullen.
Ben je wel in deze periode afgestudeerd, maar heb je eind oktober nog geen e-mail of brief ontvangen? Neem dan contact op met Tanja Grgic van de afdeling Onderwijsstrategie en Kwaliteitszorg, t.grgic@rug.nl.

Yes, Afgestudeerd
Yes, Afgestudeerd

Nadere toelichting
De NAE is een onderzoek waarmee de arbeidsmarkt­intrede van afgestudeerden van de RUG in kaart wordt gebracht. Eerder onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat de informatie die hiermee beschikbaar komt zich goed leent voor voorlichting aan (aankomende) studenten. De informatie wordt door opleidingen als zeer bruikbaar beschouwd voor, waar nodig, het bijstellen van opleidingsprogramma's.

De Rijksuniversiteit Groningen wil in de toekomst graag nadere analyses doen op basis van dit onderzoek. De analyses hebben tot doel de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Voor deze analyses zijn achtergrondgegevens nodig van de studenten die hebben meegewerkt aan het onderzoek. Om die reden is het onderzoek niet anoniem. Deze gegevens zullen nooit worden verstrekt aan derden, en resultaten van het onderzoek zullen nooit tot personen herleidbaar worden gepresenteerd of verstrekt, ook niet aan medewerkers van de RUG: de rapportages zijn namelijk wel anoniem.

Voor het slagen van het onderzoek is het van belang dat we zoveel mogelijk vragenlijsten ingevuld terugkrijgen. We hopen daarom ook op veel medewerking.

Laatst gewijzigd:30 oktober 2017 09:22

Meer nieuws