Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Externe evaluatiecommissie zeer positief over onderzoek Faculteit Rechtsgeleerdheid Groningen

15 juni 2017

De onderzoeksactiviteiten van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen zijn als zeer goed beoordeeld door een externe evaluatiecommissie. De beoordeling geldt zowel voor de kwaliteit van het, internationaal erkende, onderzoek, de duurzame en relevante bijdrage aan de samenleving en de toekomstbestendigheid van de faculteit.

In het bijzonder heeft de evaluatiecommissie zich positief uitgelaten over de geboekte resultaten ten opzichte van de vorige evaluatie en de hoge kwaliteit van de (onderzoeks)omgeving voor jong talent en promotie-studenten.

Internationale ambitie

De onderzoekscommissie onderschrijft dat met de introductie van het nieuwe onderzoeksbeleid in 2013, de internationale ambitie van de onderzoeksprogramma’s van de Groningse rechtenfaculteit sterk is toegenomen. Een gelijke conclusie wordt getrokken met betrekking tot de mono-, cross- en interdisciplinaire aanpak. De ambitie om diverse methodes van onderzoek met elkaar te combineren wordt sterk gesteund door de commissie. Een ambitie die volgens de commissie volledig aansluit bij de keuze voor het overkoepelende thema Law and Governance.

Talentontwikkeling

De commissie is zeer te spreken over de manier waarop talentvolle onderzoekers binnen de faculteit worden erkend en gefaciliteerd. Zo ontvangen geselecteerde en getalenteerde onderzoekers ondersteuning en training bij het schrijven van onderzoeksvoorstellen. De commissie moedigt de faculteit aan om zich te blijven richten op het verwerven van subsidies van de onderzoeksraden en te streven naar een evenwicht in eerste, tweede en derde stroom financiering.

Vooruitstrevende aanpak PhD programma’s

Ook was de commissie onder de indruk van de wijze waarop promotie studenten worden gesteund en begeleid in de start en het verdere verloop van hun promotietraject. ‘De wijze waarop deze begeleiding in de afgelopen jaren is verbeterd, is veelbelovend voor de toekomst’, aldus de commissie. ‘De sturing, begeleiding en controle gedurende het gehele promotieproces en de soepele overgang vanuit de research master naar het PhD programma, biedt PhD studenten de best mogelijke positie om vanuit te starten’.

Decaan prof. Jan Berend Wezeman
Decaan prof. Jan Berend Wezeman

‘Bijzonder blij met deze erkenning’

Prof. Jan Berend Wezeman, decaan van de faculteit, is in het bijzonder blij met de erkenning van de onderzoekscommissie voor de substantiële toename van de internationale ambitie van de onderzoeksprogramma’s: ‘Sinds de introductie in 2013 van het nieuwe onderzoeksbeleid van onze faculteit zijn onze internationale activiteiten gegroeid, waarbij we onze nationale oriëntatie niet uit het oog hebben verloren. Natuurlijk zijn er ook punten van aandacht benoemd. Met de aanbevelingen van de commissie om de organisatorische complexiteit te verminderen, zijn we meteen aan de slag gegaan. Maar het resultaat van de kwantitatieve eindbeoordeling luidt very good en daar ben ik erg trots op’.    

Achtergrond informatie

De kwaliteit van het Nederlandse onderzoek aan universiteiten en de KNAW- en NWO-instituten wordt eens per zes jaar beoordeeld. Dit wordt gedaan via zogeheten onderzoeksvisitaties door panels van binnen- en buitenlandse experts en vakgenoten. De beoordelingscriteria en procedures daarvoor staan beschreven in het Standard Evaluation Protocol (SEP).

In 2017 is het eindrapport van de onderzoeksvisitatie 2009 – 2015 van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen gepubliceerd. Zowel het onderzoek van het Groningen Centre for Law and Governance (GCLG) alsook van de onderzoeksprogramma’s werd geëvalueerd. Naast zelfstudie rapporten maakte een site visit door een externe visitatiecommissie onderdeel uit van de evaluatie. Deze heeft plaatsgevonden op woensdag 23 en donderdag 24 november 2016. Op 15 maart 2017 is het eindrapport van de onderzoeksvisitatie 2009-2015 officieel gepresenteerd.

Van nagenoeg alle juridische faculteiten in Nederland is het onderzoek over de periode 2009 – 2015 geëvalueerd door een externe commissie. Op basis van alle visitaties zal een eindrapport worden geschreven.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:15 juni 2017 10:08

Meer nieuws