Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Gezondheid leidraad beleid Stad

24 mei 2017

De stad Groningen wil de gezondste stad van Nederland worden. Gezondheid en welbevinden worden een leidraad voor de ruimtelijke en sociale ontwikkeling van de stad. Het gemeentebestuur van Groningen heeft deze stevige ambitie samen met het UMCG, de RUG, de Hanzehogeschool Groningen en het Healthy Ageing Network Northern Netherlands ontwikkeld. Doel is het verkleinen van gezondheidsverschillen in de stad en winnen van het aantal gezonde levensjaren.

Al langer bestaat de ambitie bij zorg- en kennisinstellingen om Noord-Nederland de gezondste regio van het land te maken. De gemeente Groningen gaat daar concreet invulling aan geven. De stad is al goed op weg met onder andere het fiets- en groenbeleid, maar doet er een schep bovenop. In Selwerd wordt samen met bewoners, instellingen en bedrijven onderzocht welke interventies voor de langere termijn kunnen zorgen voor een verhoging van het welbevinden en de gezondheid van de inwoners in de wijk.

In de stad komt meer ruimte voor voetgangers, fietsers, sporten en groen. Vijf ontwerpteams maken plannen om de inwoners van de Oosterparkwijk zo lang mogelijk gezond en zelfstandig te laten wonen. Daarnaast wil de gemeente samen met partners realiseren dat de eerste rookvrije generatie in Groningen opgroeit.

Gezonde stad

Wethouder Gijsbertsen: “Dit is maar een greep van de plannen om de stad anders in te richten om zo de gezondheid en het welbevinden van de inwoners te verbeteren.” Een gezonde stad is een veilige stad met schone lucht, schoon water, met duurzame woningen, groen, aantrekkelijke wandel- en fietsroutes, een gezonde voedselvoorziening. Een stad die uitnodigt tot meedoen.

G6

De G6, zes aandachtsgebieden voor een gezonde sociale en fysieke leefomgeving, vormen de basis voor het nieuwe gezondheidsbeleid dat het college dit najaar aan de gemeenteraad zal vastleggen. Dit zijn Actief Burgerschap, Bereikbaar Groen, Actief Ontspannen, Gezond Verplaatsen, Gezond Bouwen en Gezonde Voeding. Samen met het UMCG, de RUG, de Hanzehogeschool en het Healthy Ageing Network Northern Netherlands – en in samenspraak met de inwoners van de stad - wil de gemeente deze zes speerpunten voor een gezonde stad toepassen bij concrete projecten in de stad.

Partners

De projecten worden samen met partners zoals het MBO, Verslavingszorg Noord Nederland, het Martiniziekenhuis, Menzis, FC Groningen, scholen, WIJS, woningbouwcorporaties, sport- en speeltuinverenigingen gerealiseerd. Andere organisaties zijn van harte uitgenodigd zich hierbij aan te sluiten.

Bron: Gemeente Groningen

Laatst gewijzigd:24 mei 2017 13:50

Meer nieuws

 • 15 november 2018

  Keuzegids 2019: RUG-opleidingen constant in de Nederlandse top

  Tien bacheloropleidingen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) krijgen dit jaar van de Keuzegids Universiteiten het kwaliteitszegel Topopleiding, waarmee ze tot de top van het Nederlandse wetenschappelijke onderwijs behoren. In de categorie ‘Brede...

 • 12 november 2018

  Symposium 'Gaswinning, aardbevingen en wat nu?' op 15 november a.s.

  Het Groninger Universiteitsfonds (GUF) bestaat dit jaar 125 jaar. Tijdens een speciaal symposium met de titel ‘Gaswinning, aardbevingen en wat nu?’ op donderdag 15 november 2018, wordt daarom de 'Ubbo Emmiuspenning voor bijzondere maatschappelijke verdiensten'...

 • 06 november 2018

  Groningen blijft in trek bij Nederlandse en internationale studenten

  De Rijksuniversiteit Groningen telt per 1 november 2018 31.115 studenten met een ‘actieve eerste inschrijving’ voor een bachelor of masteropleiding. Dit is een stijging van 4,6% ten opzichte van 2017.Het totale aantal studenten dat ingeschreven is aan...