Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Gezondheid leidraad beleid Stad

24 mei 2017

De stad Groningen wil de gezondste stad van Nederland worden. Gezondheid en welbevinden worden een leidraad voor de ruimtelijke en sociale ontwikkeling van de stad. Het gemeentebestuur van Groningen heeft deze stevige ambitie samen met het UMCG, de RUG, de Hanzehogeschool Groningen en het Healthy Ageing Network Northern Netherlands ontwikkeld. Doel is het verkleinen van gezondheidsverschillen in de stad en winnen van het aantal gezonde levensjaren.

Al langer bestaat de ambitie bij zorg- en kennisinstellingen om Noord-Nederland de gezondste regio van het land te maken. De gemeente Groningen gaat daar concreet invulling aan geven. De stad is al goed op weg met onder andere het fiets- en groenbeleid, maar doet er een schep bovenop. In Selwerd wordt samen met bewoners, instellingen en bedrijven onderzocht welke interventies voor de langere termijn kunnen zorgen voor een verhoging van het welbevinden en de gezondheid van de inwoners in de wijk.

In de stad komt meer ruimte voor voetgangers, fietsers, sporten en groen. Vijf ontwerpteams maken plannen om de inwoners van de Oosterparkwijk zo lang mogelijk gezond en zelfstandig te laten wonen. Daarnaast wil de gemeente samen met partners realiseren dat de eerste rookvrije generatie in Groningen opgroeit.

Gezonde stad

Wethouder Gijsbertsen: “Dit is maar een greep van de plannen om de stad anders in te richten om zo de gezondheid en het welbevinden van de inwoners te verbeteren.” Een gezonde stad is een veilige stad met schone lucht, schoon water, met duurzame woningen, groen, aantrekkelijke wandel- en fietsroutes, een gezonde voedselvoorziening. Een stad die uitnodigt tot meedoen.

G6

De G6, zes aandachtsgebieden voor een gezonde sociale en fysieke leefomgeving, vormen de basis voor het nieuwe gezondheidsbeleid dat het college dit najaar aan de gemeenteraad zal vastleggen. Dit zijn Actief Burgerschap, Bereikbaar Groen, Actief Ontspannen, Gezond Verplaatsen, Gezond Bouwen en Gezonde Voeding. Samen met het UMCG, de RUG, de Hanzehogeschool en het Healthy Ageing Network Northern Netherlands – en in samenspraak met de inwoners van de stad - wil de gemeente deze zes speerpunten voor een gezonde stad toepassen bij concrete projecten in de stad.

Partners

De projecten worden samen met partners zoals het MBO, Verslavingszorg Noord Nederland, het Martiniziekenhuis, Menzis, FC Groningen, scholen, WIJS, woningbouwcorporaties, sport- en speeltuinverenigingen gerealiseerd. Andere organisaties zijn van harte uitgenodigd zich hierbij aan te sluiten.

Bron: Gemeente Groningen

Laatst gewijzigd:12 maart 2020 20:34

Meer nieuws

 • 11 december 2023

  Join the 'Language and AI' community

  As a part of the Jantina Tammes School, the 'Language and AI' theme is an interdisciplinary initiative that aims to encourage collaboration among academics, PhD candidates, students, and industry representatives who share a keen interest in the...

 • 13 oktober 2023

  Moniek Tromp benoemd tot Captain of Science van de Topsector Chemie

  Prof. dr. Moniek Tromp is door de minister van Economische Zaken en Klimaat benoemd tot Captain of Science van de topsector Chemie. Zij is per 1 juli 2023 de opvolger van prof. dr. ir. Bert Weckhuysen van de Universiteit Utrecht.

 • 12 september 2023

  Kunst in tijden van AI

  Leonardo Arriagada Beltran verrichtte zijn promotieonderzoek op het raakvlak van computergegenereerde kunst en kunstmatige intelligentie, een technologie die voortdurend in ontwikkeling is. Op 21 september a.s. verdedigt hij zijn proefschrift....