Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Vijf RUG-hoogleraren treden toe tot de KNAW

10 mei 2017

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) heeft vijf hoogleraren van de RUG benoemd tot lid. Het gaat om André Aleman, Amina Helmi, Claartje Mulder, Linda Steg en Marcel Visser. In totaal zijn er 26 nieuwe leden gekozen. De verkiezing van KNAW-leden gebeurt op basis van hoogwaardige wetenschappelijke prestaties.

De ruim 550 leden van de KNAW zijn vooraanstaande wetenschapsbeoefenaren, werkzaam op alle terreinen van het wetenschappelijk onderzoek. De KNAW adviseert de overheid op het gebied van wetenschapsbeoefening, bevordert nationale en internationale samenwerking op wetenschappelijk gebied en is verantwoordelijk voor vijftien toonaangevende onderzoeksinstituten.
De onderstaande hoogleraren van de Rijksuniversiteit Groningen treden toe tot de KNAW.

André Aleman
André Aleman

André Aleman, hoogleraar cognitieve neuropsychiatrie (RUG/UMCG)

André Aleman is een innovatief, internationaal vooraanstaand hersenonderzoeker. Hij doet onderzoek naar onderwerpen als zelfmoord, veroudering, schizofrenie en depressie. Aleman bracht onder andere de hersenen van schizofreniepatiënten die stemmen horen in beeld. Zijn onderzoek komt geregeld in de leerboeken en op de bureaus van beleidsmakers terecht. Verder schreef Aleman, die eerder lid was van De Jonge Akademie, een internationale bestseller over het seniorenbrein en houdt hij lezingen voor een breed publiek.

Amina Helmi
Amina Helmi

Amina Helmi, hoogleraar dynamiek, hoogleraar structuur en vorming van de Melkweg

Amina Helmi onderzoekt de geschiedenis van onze Melkweg. Helmi liet zien hoe resten van kleinere sterrenstelsels zich samenvoegden tot de Melkweg. Ze gebruikte daarvoor gegevens van telescopen en verwerkte die in modellen en simulaties. Helmi was een van de eersten die met haar team de berg gegevens van de GAIA-satelliet doorspitte. Ze liet zien hoe sterren uit de buitenste regionen van de Melkweg zich als een soort spookrijders door de Melkweg bewegen. Helmi was eerder lid van De Jonge Akademie.

Claartje Mulder
Claartje Mulder

Claartje Mulder, hoogleraar demografie en ruimte

Claartje Mulder heeft belangrijke bijdragen geleverd aan de geografie, demografie en familiesociologie. Ze was een van de eerste wetenschappers die aan de hand van levenslopen keek hoe mensen keuzes maken op het gebied van werk, scheiding, familie en woonplaats. Mulder kon onder andere onderbouwd laten zien dat kinderen die dicht bij hun ouders wonen minder snel verder weg verhuizen dan kinderen die toch al ver weg wonen.

Linda Steg
Linda Steg

Linda Steg, hoogleraar omgevingspsychologie

Linda Steg richt zich op de vraag hoe we milieubewust gedrag kunnen begrijpen, voorspellen en beïnvloeden. Ze onderzocht onder andere hoe mensen hun auto gebruiken en waarom mensen energie verspillen. Steg liet zien dat als het om het milieu gaat, mensen zich minder laten leiden door kosten-batenanalyses, feiten en argumenten en meer door normen, waarden en gevoelens. Het onderzoek van Steg helpt beleidsmakers die het gedrag van mensen willen beïnvloeden.

Marcel Visser
Marcel Visser

Marcel Visser, bijzonder hoogleraar seizoenstiming

Marcel Visser is hoofd van de afdeling Dierecologie aan het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en bijzonder hoogleraar seizoenstiming aan het Groningen Institute for Evolutionary Life Sciences (GELIFES) van de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn expertise ligt op het gebied van seizoenstiming, klimaatverandering, fenologie en de koolmees. Zijn onderzoek heeft o.a. aangetoond dat door klimaatverandering sommige organismen in een voedselketen hun seizoenstiming sterker verschuiven dan anderen en dat dit leidt tot selectie op seizoenstiming.

Zie ook de KNAW-website

Laatst gewijzigd:22 mei 2017 13:42
printView this page in: English

Meer nieuws

 • 22 februari 2019

  RUG gunt bouw Feringa Building aan Ballast Nedam

  De bouwkundige aanbestedingsprocedure voor de bouw van onze nieuwe Feringa Building is binnenkort afgerond: Ballast Nedam gaat het indrukwekkende gebouw voor Beta-technisch onderwijs en onderzoek bouwen op de Zernike Campus.

 • 22 februari 2019

  Aandacht voor jongeren in een kwetsbare positie toegenomen

  Scholen en gemeenten werken samen om voortijdig schoolverlaten terug te dringen. Per 1 januari 2019 is de wet van kracht die deze samenwerking borgt. Daarvóór hebben diverse regio’s hier al ervaring mee opgedaan. Die ervaringen zijn overwegend positief,...

 • 20 februari 2019

  De ongebruikelijke erfelijkheid van telomeerlengte

  Bij de overerving van telomeerlengte spelen epigenetische effecten een belangrijke rol. Zeker een derde van de overerving is epigenetisch van aard. Dat concluderen Groninger onderzoekers, die voor het eerst een schatting van dit fenomeen konden maken...