Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Evelyn Bosma MA (Fryske Akademy) wint eerste Wetenschapsprijs Campus Fryslân

04 mei 2017

Evelyn Bosma MA heeft de eerste Wetenschapsprijs Campus Fryslân gewonnen. De wetenschapsprijs Campus Fryslân is een aanmoedigingsprijs voor jonge en actieve wetenschappers die zich onderscheiden met vernieuwend, maatschappelijk relevant en spraakmakend onderzoek en wordt gefinancierd door de gemeente Leeuwarden. Evelyn Bosma zal binnenkort promoveren op haar onderzoek naar ‘Cognitive effects and the character of Frisian-Dutch bilingualism among Frisian children’.

Ze heeft voor haar onderzoek talige en cognitieve testen afgenomen gedurende drie opeenvolgende jaren bij leerlingen van 5 tot 8 jaar. Deze grootschalige benadering maakte het mogelijk nieuwe verbanden tussen de wederzijdse beïnvloeding van talige en cognitieve ontwikkeling zichtbaar te maken.

Bosma was voor dit onderzoek verbonden aan de Fryske Akademy (Leeuwarden), ze promoveert aan de Universiteit van Amsterdam (UVA). Haar onderzoek is mede gefinancierd door de provincie Fryslân.

Wetenschapsprijs Campus Fryslân

De prijs is ingesteld om de kwaliteit vanhet wetenschappelijk onderzoek in de regio te bevorderen en zal op 11 mei 2017 feestelijk worden uitgereikt in Grou. De jury zal tijdens deze uitreiking motveren waarom Evelyn Bosma deze prijs heeft gewonnen. Daarnaast krijgt Bosma zelf de gelegenheid om over haar wetenschappelijk onderzoek te vertellen.

De wetenschapsprijs Campus Fryslân voor jonge wetenschappers zal voorlopig tweejaarlijks worden uitgereikt. In totaal waren zes jonge wetenschappers genomineerd. Te weten: dr. Mans Schepers (Rijksuniversiteit Groningen), dr. Slamowir Porada (Wetsus), dr. Alona Labun (Rijksuniversiteit Groningen, dr. Marieke Zeinstra (NHL Hogeschool), dr. Rosemarie Kentie (Rijksuniversiteit Groningen) en Evelyn Bosma MA (Fryske Akademy).

Jury

De jury van de Wetenschapsprijs Campus Fryslân kent drie leden: prof. dr. Hanny Elzinga (Decaan Honours College Rijksuniversiteit Groningen, namens RUG/Campus Fryslân, voorzitter), dr. Marijn Molema (Fryske Akademy, namens de provincie Fryslân), Milan van der Meulen Bsc (ondernemer bij Enie.nl, namens de gemeente Leeuwarden). Deze jury zal ook de winnaar van de Joast Halbertsmaprijs selecteren. De prijswinnaar hiervan wordt binnenkort bekendgemaakt.

De Wetenschapsprijs Campus Fryslân voor jonge wetenschappers richt zich op de volle breedte van de wetenschapsbeoefening van de kennisinstellingen. Doel: Het stimuleren van jong wetenschappelijk onderzoektalent en het verhogen van de kwaliteit van het onderzoek dat betrekking heeft op Friesland, maar (inter)nationale uitwerking heeft: global challenges, local solutions.

Prijzengeld

De te ontvangen prijs is in totaal 10.000 euro. Deze is opgeknipt in twee stukken. 8.000 euro is voor de onderzoeker te besteden aan onderzoek of het organiseren van een wetenschappelijk congres rond zijn of haar thema. De overige 2.000 euro is voor de onderzoeker zelf, als aanmoediging.

Hoger-Onderwijsakkoord Fryslân

De prijs wordt uitgeschreven onder de 13 kennisinstellingen die het Hoger-Onderwijsakkoord Fryslân (HOAF) hebben ondertekend. In het Hoger-Onderwijsakkoord Fryslân komen de afspraken rond samenwerking in opleidingen van hoger onderwijs samen. Het doel is om de Friese economie en kennisinfrastructuur te versterken, wat moet leiden tot meer kennis, een versterkte regionale innovatiekracht met meer bedrijvigheid en meer werkgelegenheid. Het Hoger-Onderwijsakkoord borgt daarnaast de aanwezigheid van de Rijksuniversiteit Groningen in Leeuwarden.

Het Hoger-Onderwijsakkoord Fryslân werd ondertekend door bestuurders van de Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Twente, Wageningen University & Research, NHL Hogeschool, Stenden University of Applied Sciences, Van Hall Larenstein University of Applied Sciences, Minerva Academie voor Popcultuur Hanzehogeschool Groningen University of Applied Sciences, Wetsus, Fryske Akademy, Waddenacademie, Dairy Campus, Medisch Centrum Leeuwarden, Tresoar, provincie Fryslân en gemeente Leeuwarden.

Laatst gewijzigd:12 maart 2020 21:31

Meer nieuws

 • 22 april 2024

  Trump of niet Trump, dat is de vraag

  RUG-onderzoekers Ritumbra Manuvie, Pieter de Wilde en Lisa Gaufman blikken in een drieluik vooruit op de verkiezingen in respectievelijk India, Europa en de Verenigde Staten. Deze week: Lisa Gaufman.

 • 15 april 2024

  ‘De Europese verkiezingen worden weer ouderwets saai’

  RUG-onderzoekers Ritumbra Manuvie, Pieter de Wilde en Lisa Gaufman blikken in een drieluik vooruit op de verkiezingen in respectievelijk India, Europa en de Verenigde Staten. Deze week: Pieter de Wilde.

 • 02 april 2024

  Is meer data altijd beter?

  Xiaoyao Han onderzoekt de toegevoegde waarde van big data en bestudeert hoe de opeenstapeling van gegevens ons wetenschappelijk inzicht verrijkt.