Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Stand van zaken branch campus Yantai

11 maart 2017

Een ruime meerderheid van de tweede Kamer heeft donderdag 23 februari ingestemd met de wetswijziging met betrekking tot internationalisering hoger onderwijs. Alle partijen, behalve de PVV steunden het voorstel van de minister van OCW. De wetswijziging geeft hoger onderwijs instellingen meer mogelijkheden en duidelijkheid voor het aanbieden van onderwijs in het buitenland.

Volgende stap: Eerste Kamer

De volgende stap is dat de wetswijziging wordt behandeld in de Eerste Kamer. Dit gebeurt op dinsdag 28 maart in de Comissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daarna kan de wetswijziging voor plenaire behandeling in de eerste Kamer worden geagendeerd. Na goedkeuring door de Eerste Kamer zal de minister van OCW een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) voorleggen aan de Tweede Kamer. Naar verwachting zal dit rond de zomer gereed zijn.

Duidelijkheid over inrichting opleidingen

Het wetsvoorstel geeft onder andere duidelijkheid over het inrichten van de governancestructuur van opleidingen in het buitenland. Voor de uitwerking van de plannen voor het oprichten van de branch campus in Yantai is dit een belangrijk onderdeel. Rector magnificus Elmer Sterken voert nu gesprekken met de opleidingsdirecteuren van de betrokken faculteiten Science & Engineering, Medische Wetenschappen en Ruimtelijke Wetenschappen. Ze worden hierbij ondersteund door leden van het programmateam Yantai.

Nieuwsgierig naar Yantai?

Wil je weten hoe de stad en de toekomstige campus er uitzien? Bekijk dan deze film

Laatst gewijzigd:03 november 2017 12:32
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 07 september 2018

  Constructief overleg – gezamenlijke overeenkomst

  Na een intensief en constructief gesprek met de actievoerende studenten van studentenpartij DAG en ROOD (jongeren SP) is donderdagavond een gezamenlijke overeenkomst bereikt op vier punten, vooral gericht op de lange termijn.

 • 04 september 2018

  Weg met die systeemplafonds

  Als Zuidlarens jongetje vond hij al die oude gebouwen in de stad Groningen maar niks. De interesse in historische panden kwam pas later, tijdens zijn studie Bouwkunde. Als bouwkundige is René Bosscher nu verantwoordelijk voor de buitenkant van de gebouwen...