Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

120 scholieren strijden ‘Bèta Battle’ bij de RUG

28 maart 2017

Maandag 10 april is de Bernoulliborg van de Rijksuniversiteit Groningen de arena voor 120 leerlingen van 10 scholen uit Noord-Nederland. Dan strijden de scholieren de ‘Bèta Battle’, voorheen de JetNet Kwis. Deze keer gaat het niet om scheikunde, natuurkunde, biologie of wiskunde uit de schoolboeken, maar staan techniek en wetenschap van noordelijke technologiebedrijven centraal. De deelnemers zijn geselecteerd via voorrondes op internet. De ‘Bèta Battle’ wordt geopend door gedeputeerde Cees Bijl van de provincie Drenthe, tevens voorzitter van het Techniekpact Noord.

Nieuwe opzet

De ‘Bèta Battle’ is de JetNet-quiz nieuwe stijl en stoelt daarmee op een lange traditie. Het event wordt georganiseerd door organisaties die lid zijn van het Jongeren en Technologie Netwerk JetNet, een samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheid. “In de nieuwe opzet doen meer bedrijven en meer scholen mee”, aldus gastheer Theo Jurriens van de Faculteit Science & Engineering van de Groninger universiteit. “Ook nieuw is de selectie van de deelnemende scholieren, tweede klas Havo en VWO, door vier voorrondes met pittige vragen via internet.” In deze voorrondes staan onderwerpen gerelateerd aan de deelnemende bedrijven centraal.

Waterraketten

Voor de Finaledag organiseren AkzoNobel, NAM en de RUG diverse workshops. Zo verzorgt de NAM een workshop over geologie, AkzoNobel over het Groningse ‘witte goud’ oftewel zout en geven de wiskundigen van de RUG een workshop over het belang van binaire getallen aan de hand van de hersenkraker NIM. Daarnaast is er een individuele kennisquiz. Traditiegetrouw wordt de dag spectaculair afgesloten met de lancering van 40 waterraketten. Aan het eind van de dag weten we wie de slimste scholier en school van Noord-Nederland zijn.

De provincie Drenthe

Jurriens is blij met de prominente inbreng en aanwezigheid van de provincie Drenthe op de dag en tijdens de voorrondes. “Drenthe is als enige provincie in Nederland lid van het netwerk en maakt daarmee duidelijk dat technische kennis en onderwijs essentiële onderdelen van de economische ontwikkeling zijn.” De provincie Drenthe is met vier scholen vertegenwoordigd, de provincie Groningen met vijf scholen en Friesland met een school.

JetNet

In Jet-Net, een initiatief van overheid en een aantal grote ondernemingen, zetten bedrijven samen met HAVO/VWO-scholen uitdagende activiteiten op die aansluiten bij de bètavakken. De activiteiten zijn gericht op het verrijken van de lesstof met concrete praktijkvoorbeelden en op het zichtbaar maken van de toekomstperspectieven in de techniek.

Deelnemende scholen

Aletta Jacobs Hoogezand, CS Vincent van Gogh Assen, CSG Dingstede Meppel, Dr. Nassau College Assen, Eemsdelta College Appingedam/Delfzijl, Esdal College Emmen, H.N. Werkman College Groningen, Leeuwarder lyceum Leeuwarden, Praedinius Gymnasium Groningen en RSG de Borgen Leek.

Deelnemende bedrijven

AkzoNobel, BASF, FrieslandCampina, NAM, Philips, Provincie Drenthe, Rijksuniversiteit Groningen en Wetsus.

Meer informatie

meer info zie www.jet-net-quiz.nl of Theo Jurriens 050 3634346. De winnaars zijn op 10 april rond 16.00 uur bekend.

Laatst gewijzigd:19 januari 2023 10:05

Meer nieuws