Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Samenwerking Bureau Groninger Taal en Cultuur en Huis van de Groninger Cultuur krijgt duidelijke vorm

06 december 2016

Het Bureau Groninger Taal en Cultuur (BGTC) en het Huis van de Groninger Cultuur (HGC) zullen op verzoek van de Provincie Groningen in de komende jaren nauwer gaan samenwerken. Dit zal resulteren in het opzetten, onderzoeken en uitwerken van gezamenlijke projecten op het terrein van het Gronings. De samenwerking wordt voorbereid door Léon Boer. De functie van streektaalfunctionaris wordt voorlopig niet ingevuld.

Voorbereiding door Léon Boer

Om de samenwerking tussen Bureau en Huis zo goed mogelijk te laten verlopen wordt drs. Léon Boer aangesteld als projectmanager. Hij gaat zich bezig houden met het inhoudelijk en organisatorisch vormgeven van dit nieuwe, prestigieuze en door Provincie en Rijksuniversiteit Groningen samen gefinancierde centrum voor het Gronings en de Groninger identiteit. Door zijn specifieke achtergrond als regionaal historicus, en door zijn ruime ambtelijke en politieke ervaring is Léon Boer de juiste persoon om de algemene coördinatie op zich te nemen. Boer is bereid gevonden de overstap te maken van het Sustainable Society speerpunt-team van de Rijksuniversiteit Groningen naar het Bureau Groninger Taal en Cultuur.

Voorlopig geen streektaalfunctionaris

De afgelopen periode is duidelijk geworden dat om tot een goede samenwerking tussen HGC en BGTC te komen een organisatorische verschuiving noodzakelijk is. Om deze reden is besloten de functie van streektaalfunctionaris voorlopig niet structureel in te vullen. Drs. Ingeborg Nienhuis, die de functie tot eind 2016 zou vervullen, stopt per 1 januari als streektaalfunctionaris bij het BGTC. Er komt niet onmiddellijk een nieuwe streektaalfunctionaris, de bij deze functie behorende taken worden in de komende tijd op projectbasis uitgevoerd. De afgelopen periode heeft Nienhuis gewerkt aan verschillende projecten gericht op het Gronings.

Over het Bureau Groninger Taal en Cultuur

Het Bureau Groninger Taal en Cultuur is een gezamenlijk initiatief van Provincie en Rijksuniversiteit Groningen. Het Bureau houdt zich voornamelijk bezig met het onderzoek naar het Gronings en de streektaalgebonden cultuur in heden en verleden.

Meer informatie

Prof.dr. Goffe Jensma (BGTC), 050 - 363 8836, g.t.jensma@rug.nl

Laatst gewijzigd:06 december 2016 09:51

Meer nieuws

 • 12 februari 2019

  Het klimaatverdriet van Maarten Loonen

  De klimaatverandering op Spitsbergen; Maarten Loonen maakt het al jaren aan den lijve mee. Hij kan uren vertellen over ganzen, rendieren en gletsjers, over de onmetelijke en ons onbekende natuur. Maar het meest raakt hem de klimaatklok die voorttikt...

 • 12 februari 2019

  Eredoctoraten voor Titia de Lange en Philipp Blom

  De Rijksuniversiteit Groningen reikt tijdens de lustrumweek in juni 2019 eredoctoraten uit aan prof. dr. Titia de Lange en dr. Philipp Blom. Historicus Blom ontvangt het eredoctoraat op voordracht van prof. dr. Ann-Sophie Lehmann van de Faculteit der...

 • 07 februari 2019

  Gerrit Krolprijs voor beste Nederlandstalige essay

  De Rijksuniversiteit Groningen bestaat in 2019 405 jaar. Om dit te vieren roept het Talencentrum, in samenwerking met de Faculteit der Letteren, de Gerrit Krolprijs in het leven.