Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Samenwerking Bureau Groninger Taal en Cultuur en Huis van de Groninger Cultuur krijgt duidelijke vorm

06 december 2016

Het Bureau Groninger Taal en Cultuur (BGTC) en het Huis van de Groninger Cultuur (HGC) zullen op verzoek van de Provincie Groningen in de komende jaren nauwer gaan samenwerken. Dit zal resulteren in het opzetten, onderzoeken en uitwerken van gezamenlijke projecten op het terrein van het Gronings. De samenwerking wordt voorbereid door Léon Boer. De functie van streektaalfunctionaris wordt voorlopig niet ingevuld.

Voorbereiding door Léon Boer

Om de samenwerking tussen Bureau en Huis zo goed mogelijk te laten verlopen wordt drs. Léon Boer aangesteld als projectmanager. Hij gaat zich bezig houden met het inhoudelijk en organisatorisch vormgeven van dit nieuwe, prestigieuze en door Provincie en Rijksuniversiteit Groningen samen gefinancierde centrum voor het Gronings en de Groninger identiteit. Door zijn specifieke achtergrond als regionaal historicus, en door zijn ruime ambtelijke en politieke ervaring is Léon Boer de juiste persoon om de algemene coördinatie op zich te nemen. Boer is bereid gevonden de overstap te maken van het Sustainable Society speerpunt-team van de Rijksuniversiteit Groningen naar het Bureau Groninger Taal en Cultuur.

Voorlopig geen streektaalfunctionaris

De afgelopen periode is duidelijk geworden dat om tot een goede samenwerking tussen HGC en BGTC te komen een organisatorische verschuiving noodzakelijk is. Om deze reden is besloten de functie van streektaalfunctionaris voorlopig niet structureel in te vullen. Drs. Ingeborg Nienhuis, die de functie tot eind 2016 zou vervullen, stopt per 1 januari als streektaalfunctionaris bij het BGTC. Er komt niet onmiddellijk een nieuwe streektaalfunctionaris, de bij deze functie behorende taken worden in de komende tijd op projectbasis uitgevoerd. De afgelopen periode heeft Nienhuis gewerkt aan verschillende projecten gericht op het Gronings.

Over het Bureau Groninger Taal en Cultuur

Het Bureau Groninger Taal en Cultuur is een gezamenlijk initiatief van Provincie en Rijksuniversiteit Groningen. Het Bureau houdt zich voornamelijk bezig met het onderzoek naar het Gronings en de streektaalgebonden cultuur in heden en verleden.

Meer informatie

Prof.dr. Goffe Jensma (BGTC), 050 - 363 8836, g.t.jensma@rug.nl

Laatst gewijzigd:06 december 2016 09:51

Meer nieuws

 • 18 oktober 2018

  Nieuw tijdschrift: Virtus

  Virtus is een onafhankelijk, multidisciplinair en meertalig peer-reviewed tijdschrift met artikelen over alle aspecten van de geschiedenis van de adel. Het is zojuist toegevoegd aan de tijdschriftenlijst van University of Groningen Press.

 • 16 oktober 2018

  Digital Society Conferentie Nederlandse universiteiten

  De digitale informatietechnologie dringt steeds dieper door in onze samenleving. Daarom organiseren de veertien Nederlandse universiteiten, verenigd in de VSNU, op dinsdag 27 november de internationale Digital Society Conference in de Rijtuigenloods...

 • 10 oktober 2018

  Studenten bouwen mesohut

  In deze video vertellen studenten wat er zo interessant is aan mesolithische (Midden-Steentijd) onderkomens van ca. 7000 jaar geleden en waarom de experimentele archeologie een bijzonder inzichtelijke en verbazingwekkende subdiscipline is.