Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Rijksuniversiteit Groningen ontvangt aanzienlijke schenking voor fundamenteel onderzoek

22 december 2016

Het Ubbo Emmius Fonds van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft onlangs een zeer aanzienlijke schenking ontvangen van een alumnus. De schenker, die anoniem wenst te blijven, heeft hiervoor een Fonds op naam ingesteld. De definitieve omvang van het Fonds is nog niet bekend, omdat het afhankelijk is van toekomstige ontwikkelingen. De RUG en het Ubbo Emmius Fonds zijn de alumnus bijzonder dankbaar voor deze schenking.

Het doel van het Fonds is om een sterke impuls te geven aan het verhogen van de kwaliteit van het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen, onder meer op het gebied van de Exascale Technology en voor ondersteuning van het onderzoek door promovendi. Met de financiële steun kan de RUG, samen met haar partners IBM, UMCG en Astron, vorm en inhoud geven aan het European Research Center for Exascale Technology (ERCET).

Interdisciplinaire samenwerking in ERCET

Vanuit de RUG zal het Zernike Institute for Advanced Materials (ZIAM, Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen) deelnemen aan ERCET. ZIAM is een erkend top research instituut; het bundelt fundamenteel en toegepast onderzoek op het gebied van de fabricage, synthese en karakterisatie van nieuwe materialen. Andere deelnemers zijn onderzoekers van de RUG in de informatica, kunstmatige intelligentie en wiskunde. Met deze interdisciplinaire samenwerking wordt gestreefd naar doorbraken in de ontwikkeling van nieuwe materialen voor de computers van de toekomst.

Exascale computer

Binnen ERCET wordt gezocht naar innovatieve antwoorden op big-datavraagstukken. Als organisaties in staat zijn om grote hoeveelheden data snel en efficiënt te analyseren, kunnen ze een aantal van de meest dringende maatschappelijke en commerciële uitdagingen het hoofd bieden. Rekenkracht van computers is hierbij essentieel. Een exascale computer heeft net zoveel rekenkracht als een paar miljoen van de snelste computers die er op dit moment zijn. Door gebruik te maken van elkaars wetenschappelijke kennis en kracht willen de partijen werken aan oplossingen die een impuls kunnen geven aan de (Noord) Nederlandse economie.
Laatst gewijzigd:04 januari 2017 15:33
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 23 februari 2018

  Miljoenenpremies naar vier Groningse toponderzoekers

  Vier Groningse RUG-wetenschappers krijgen ieder anderhalf miljoen euro om de komende vijf jaar onderzoek te doen en een onderzoeksgroep op te bouwen. Zij ontvangen een Vici-beurs uit de Vernieuwingsimpuls van NWO. Vici is een van de grootste persoonsgebonden...

 • 22 februari 2018

  Physica prijs 2018 naar hoogleraar Maria Antonietta Loi

  Physica prijs 2018 naar hoogleraar Maria Antonietta Loi

 • 21 februari 2018

  Provincie en RUG maken werk van duurzame landbouw

  De Provincie Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) slaan de handen ineen om de landbouwsector verder te verduurzamen. Hiertoe wordt een Bijzondere Leerstoel Natuurinclusieve Landbouw opgericht aan de RUG. De Provincie​draagt via haar Programma...