Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Nieuwe app zorgt voor logopedische zorg op afstand én op maat

06 december 2016

Patiënten met spraakapraxie kunnen straks thuis aan de slag met oefeningen die de logopedist speciaal voor hen klaarzet. Dat kan met de voor Nederland unieke app, die door het UMCG Centrum voor Revalidatie samen met ICT- bedrijf Wild Sea is ontwikkeld voor mensen met spraakapraxie. De app wordt op maandag 12 december gelanceerd.

Spraakapraxie komt voor bij mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Zij hebben problemen met het doelbewuste spreken, zijn vaak minder goed verstaanbaar en ‘hun melodie’ wijkt af. Per persoon varieert de ernst van de apraxie: van onvermogen tot spreken tot lichte haperingen bij vermoeidheid. In Nederland krijgen ongeveer 3000 mensen per jaar spraakapraxie.

Verdere stappen, internationale belangstelling

De app is onderdeel van de behandeling van mensen met spraakapraxie. De logopedist zet oefeningen klaar en stelt de app zo in dat deze hulp op maat biedt. De patiënt kan hiermee thuis op de iPad zo vaak oefenen als hij of zij wil en dat is heel belangrijk bij de behandeling: veel oefenen op het juiste niveau. Met de lancering van deze app wordt een grote stap gezet met het toepassen van eHealth bij logopedie. De ontwikkelaars van de app werken nu ook al aan volgende stappen. Zo wordt de app nog persoonlijker gemaakt. In de toekomst kan een patiënt bijvoorbeeld eigen foto’s uploaden van mensen of voorwerpen met daaraan gekoppeld de juiste gesproken woorden en zinnen. Zo kan de patiënt oefenen met woorden en beelden die voor hem belangrijk zijn. Voor mensen met afasie wordt een behandelmethode toegevoegd en er worden de eerste stappen gezet naar meertaligheid. Meerdere Europese landen hebben al belangstelling getoond voor de app.

Logopedie bij spraakapraxie

Het UMCG Centrum voor Revalidatie heeft een wetenschappelijk onderbouwde methodiek ontwikkeld: het Therapeutisch Instrument voor Apraxie van de Spraak (TIAS). Deze TIAS-methodiek is praktisch, gestructureerd en begeleidt de logopedist bij een efficiënte en effectieve behandeling. Het wordt momenteel geïntegreerd binnen de logopedische behandelingen in Nederland en België.

Het materiaal bij de therapeutische methodiek, bestaat uit een box met werkboeken (TIAS box) en de splinternieuwe TIAS app. De lancering is om 16.00 uur op locatie Beatrixoord van het UMCG Centrum voor Revalidatie, Dilgtweg 5 in Haren.

Bron: nieuwsbericht UMCG

Laatst gewijzigd:06 december 2016 12:05

Meer nieuws

  • 20 mei 2019

    Aanstaand eredoctor Titia de Lange: Splitsende touwen en veroudering

    Al vrijwel haar hele werkzame leven onderzoekt Titia de Lange telomeren, de uiteinden van chromosomen. Haar grensverleggende onderzoek wordt in juni bekroond met een eredoctoraat aan de RUG. De Langes eerste experiment als promovendus van Piet Borst,...

  • 15 mei 2019

    KNAW Akademiepenning voor Trudy Dehue

    Trudy Dehue, wetenschapssocioloog, publicist en emeritus hoogleraar van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), ontvangt de Akademiepenning van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De Akademie reikt die prijs eens in de twee jaar...

  • 15 mei 2019

    Adviezen Van Rijn raken RUG hard

    De adviezen van de Commissie Van Rijn met betrekking tot de bekostiging van het hoger onderwijs hebben voor de RUG als brede klassieke universiteit grote gevolgen. De voorgestelde verschuiving van geld ten gunste van bèta-techniek gaat ten koste van...