Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Cisca Wijmenga treedt af als afdelingshoofd

13 december 2016

Lieve collega’s,

Op 1 januari a.s. is het 10 jaar geleden dat ik naar Groningen kwam om het nieuwe afdelingshoofd te worden van de afdeling Genetica. Nu, 10 jaar later, kan ik met veel dankbaarheid terugkijken op een fantastische tijd. Samen hebben we heel veel bereikt. Niet alleen wat betreft onze organisatie (o.a. samenvoeging DNA en cytogenetica; nieuwe secties O&I en systeemgenetica), onze manier van werken (o.a. HNW), de integratie van zorg en research (o.a. inzetten RNA voor diagnostiek, onze sterke focus op bioinformatica), de vele innovaties (o.a. webconsulting, preconceptie screening en 5GPM), de topprestaties in research (o.a. veel persoonlijke subsidies en regelmatig publicaties in vooraanstaande tijdschriften), maar bovenal de mensen! We hebben een fantastisch afdeling en ik ben trots op de spirit, de kwaliteit en de onvoorwaardelijke inzet van een ieder van jullie.
Dat heeft me doen besluiten om na 10 jaar mijn functie als afdelingshoofd neer te leggen. Ik laat een fantastische afdeling na waar ik heel graag onderdeel van uit wil blijven maken, maar dan met het focus op onderzoek. Met twee grote subsidies (ERC advanced investigator en Spinoza prijs) is er voor mij voldoende uitdaging op wetenschappelijk vlak.

Jullie zullen later vandaag door de Raad van Bestuur via Richard Koekkoek worden geïnformeerd over de procedure over mijn opvolging. Ik hoop jullie straks nog persoonlijk te spreken tijdens de kerstborrel.

Lieve groet,
Cisca


Beste collega’s,
Cisca Wijmenga heeft aan de Raad van Bestuur te kennen gegeven per 31 december aanstaande haar functie als afdelingshoofd te willen beëindigen. De Raad van Bestuur heeft hiermee ingestemd. Hiermee heeft Cisca deze functie tien jaar vervuld en is de afdeling Genetica in die periode (verder) gegroeid tot een (inter)nationaal toonaangevende afdeling op het gebied van patiëntenzorg en onderzoek. Wij zijn Cisca zeer erkentelijk voor de bereikte resultaten en vooral de wijze waarop zij het afdelingshoofd-schap heeft ingevuld.
Zoals bekend heeft Cisca afgelopen jaren diverse onderzoeksprijzen en subsidies verworven (o.a. ERC grant, Spinoza). Deze subsidies geven Cisca de mogelijkheid haar onderzoek verder uit te bouwen. De focus zal vanaf 1 januari 2017 dan voor Cisca ook liggen op haar onderzoek binnen de afdeling Genetica.
De Raad van Bestuur heeft in afstemming met het management team van de afdeling besloten een wervingsprocedure te starten voor een nieuw afdelingshoofd. Wij hechten aan een zorgvuldige procedure, waarbij ook de tijd wordt genomen om samen met het MT en een vertegenwoordiging van de staf na te denken over het gewenste profiel. Om deze reden zal de daadwerkelijke wervingsprocedure pas starten in kwartaal 2, 2017. Wij hebben Richard Sinke bereid gevonden om het afdelingshoofd schap vanaf 1 januari a.s. waar te nemen. Wij wensen via deze weg Richard veel succes in deze functie.
Vertrouwende jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Namens de Raad van Bestuur
Henk Snapper
Laatst gewijzigd:13 december 2016 11:34
printView this page in: English

Meer nieuws