Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Kwaliteit onderwijs goed beoordeeld

RUG voldoet aan alle kwaliteitsafspraken onderwijs
02 november 2016

De onderwijskwaliteit van de RUG heeft een flinke impuls gekregen door de maatregelen die de RUG heeft genomen in het kader van de afspraken over kwaliteit met het ministerie van onderwijs. De reviewcommissie die de afspraken moest beoordelen was onder de indruk: ‘prachtige prestaties.’ De commissie beoordeelt de RUG op alle punten positief.

Op het gebied van kwaliteit, excellentie en studiesucces scoort de RUG bijzonder hoog.

De commissie wil benadrukken dat zij met name de vooruitgang ten aanzien van het bachelorrendement en de deelname aan excellentieonderwijs waardeert, zeker in combinatie met het realiseren van de op kwaliteit gerichte maatregelen ten aanzien van docentprofessionalisering en talent development heeft de RUG een topprestatie geleverd. De voorzitter van de commissie was vol lof over de prestaties van de Rijksuniversiteit, ‘de meest ambitieuze universiteit van Nederland’.

Sibrand Poppema, voorzitter van het College van Bestuur: ‘Dit is een mooie bevestiging van de kwaliteit van de RUG, de prestatieafspraken komen rechtstreeks voort uit ons Strategisch Plan 2010-2015. We zijn er daarom trots op dat we - dankzij de enorme inzet van onze medewerkers - de ambities en doelen die we ons zelf gesteld hadden, ook hebben behaald.’

BKO

Spectaculair zijn de vorderingen bij de BKO (Basiskwalificatie Onderwijs). Het BKO-keurmerk voor docenten is opgesteld in VSNU-verband. Dat betekent dat gecertificeerde docenten zonder nadere toetsing door alle deelnemende instellingen als gekwalificeerd docent in academisch onderwijs worden erkend. Had in 2011 slechts 14,8% van de docenten hun BKO gehaald, nu is dat maar liefst 85,4%. De RUG heeft daarmee het hoogste resultaat bereikt van alle Nederlandse universiteiten.

2011

2012

2013

2014

2015

AMBITIE (2015)

Deelname excellentietraject

6.0%

7.6%

7.6%

9.6%

8.1%

minstens 7.0%

Uitval 1ste jaar instelling (RUG-cohort)

11.9%

12.6%

11.9%

12.9%

12.5%

hoogstens 13.0%

Switch binnen instelling in 1e jaar (RUG-cohort)

11.8%

11.3%

10.4%

9.8%

9.6%

hoogstens 10.0%

Bachelorrendement na 4 jaar

53.6%

64.7%

65.8%

72.4%

75.2%

minstens 70.0%

BKO

14.8%

34.9%

53.1%

68.5%

85.4%

minstens 80.0%

Studentsucces

Behalve op het gebied van de BKO heeft de RUG veel geïnvesteerd in de verbetering van studentsucces. Het bachelorrendement (het aandeel van studenten dat in 4 jaar het bachelordiploma behaalt) is bijvoorbeeld gestegen van 53,6% in 2011 naar 75,2% in 2015. Maar ook het wisselen van studie is gereduceerd. Bovendien is er flink ingezet op employability services.

Professionalisering

Ook na 2015 gaat de RUG door met de professionalisering van haar docenten. Behalve de BKO biedt de RUG drie andere trajecten aan: de Senior Kwalificatie Onderwijs, de leergang Onderwijskundig Leiderschap, en Permanente Educatie. Bij de aanstelling van nieuwe mensen en bij bevordering worden afspraken gemaakt. Ook voor tijdelijke docenten worden voorzieningen getroffen. Lees verder.

Informatie

Meer informatie over de prestatieafspraken staat in het Rijksuniversiteit Groningen Jaarverslag 2015 (pag. 76-89).

Laatst gewijzigd:15 januari 2018 12:30
printView this page in: English

Meer nieuws