Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Vrouwelijke toponderzoekers aan zet

07 september 2016

Dinsdag 6 september presenteerden 22 vrouwelijke toponderzoekers tijdens een feestelijke bijeenkomst hun plannen voor hun toekomst aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Alle 22 zijn ze bij de RUG aangesteld als Rosalind Franklin Fellow. Ze krijgen de kans een tenure track (loopbaantraject) te volgen, dat uiteindelijk kan leiden tot het hoogleraarschap. Het gaat grotendeels om internationale kandidaten. Lees meer informatie over de kandidaten in de speciale Rosalind Franklin Fellow krant.

Investeren in toptalent

De RUG investeert flink in dit toptalent, deze keer ook dankzij subsidie van de Europese Unie. ‘Het levert de RUG een injectie op van heel talentvolle mensen. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat we op termijn een groter aantal vrouwelijke onderzoekers en hoogleraren hebben, die dan weer als rolmodel kunnen dienen voor jongere onderzoekers’, aldus Sibrand Poppema, voorzitter van het college van bestuur van de RUG.

Inspirerend voorbeeld

De Britse scheikundige Rosalind Franklin is een inspirerend voorbeeld voor briljante vrouwelijke academici die een carrière ambiëren in de wetenschap. Zelf heeft ze dat nooit meegemaakt, ze stierf al op 37-jarige leeftijd. De resultaten van haar baanbrekend onderzoek naar de structuur van DNA werden gebruikt door twee andere wetenschappers, zonder haar naam te vermelden.

Flinke zet voor carrière

Het is daarom des te verheugender om te zien dat dankzij het Rosalind Franklin Fellowship inmiddels 75 vrouwen hun carrière een flinke zet hebben kunnen geven. Voor de RUG is dat belangrijk: niet alleen het aantal vrouwelijke toponderzoekers stijgt hierdoor, ook het aantal internationals. De deelnemers zijn afkomstig uit 22 verschillende landen.

De extra maatregelen zijn nog steeds nodig. Hoewel er meer vrouwelijke studenten zijn en hun prestaties beter zijn dan die van mannelijke studenten, gaat het met de doorstroming nog steeds niet snel.

Uitstroom van vrouwen halt toeroepen

Van de afstudeerders was in 2014 53,4 procent vrouw. Van de hoogleraren is ongeveer 1 op de 6 vrouw. Dat moet veranderen, niet alleen door het RFF, maar door veel breder de uitstroom van vrouwen uit de academische wereld een halt toe te roepen’, vindt Ingrid Molema, voorzitter van de adviescommissie RFF en voorzitter van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren.

Nu 13% van de vrouwelijke hoogleraren uit Rosalind Franklin Fellow programma

Van het totaal aantal vrouwelijke hoogleraren aan de RUG is nu 13 procent afkomstig uit het Rosalind Franklin Fellow programma dat begon in 2003. Er wordt veel gevraagd van de kandidaten en de eisen zijn hoog.

Laatst gewijzigd:30 maart 2020 10:55
printView this page in: English

Meer nieuws