Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Koninklijke Onderscheiding voor Xuefei Knoester-Cao

26 april 2016
Xuefei Knoester-Cao
Xuefei Knoester-Cao

Dinsdag 26 april werd Xuefei Knoester-Cao benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw X. (Xuefei) Knoester-Cao

Xuefei Knoester-Cao (Nanjing, China, 1975) is directeur van het Dutch Studies Centre (DSC) dat gezamenlijk door de RUG en een van de top-universiteiten in China, de Fudan universiteit in Shanghai is opgericht. Aan dit Centrum wordt aan Chinese studenten over de Nederlandse cultuur, geschiedenis, filosofie en taal gedoceerd. Knoester-Cao heeft in 2004 het idee voor het DSC op eigen initiatief ontwikkeld en geheel zelfstandig op het hoogste niveau van de beide universiteiten aangekaart en vervolgens zelf de (ingewikkelde) onderhandelingen hierover gevoerd. Zij was en is de drijvende kracht achter dit Centrum, waar jaarlijks Groningse hoogleraren als gastdocenten komen lesgeven, waar vele Chinese studenten lessen volgen en onderzoek doen naar Nederland. In 2015 vierde het DSC haar 10-jarig bestaan. De bijzondere diplomatieke gaven van Knoester-Cao en haar grondige kennis van zowel de Chinese als de Nederlandse taal en cultuur zorgen ervoor dat alle haperingen die zich voor kunnen doen in een samenwerking tussen twee zo verschillende landen en universiteiten worden opgelost. Zonder haar grote inzet en haar zeer lange werkweken van vaak meer dan zestig uur, was het DSC niet gerealiseerd.

Op basis van de ervaring opgedaan met het Dutch Studies Centre, heeft Knoester-Cao vervolgens in 2008 persoonlijk het initiatief genomen een European Studies Centre op te richten aan de eveneens zeer gerenommeerde Tsinghua universiteit in Beijing. Door haar inzet en originele aanpak werd Groningen opeens met andere ogen bekeken, als prachtige veilige stad om te studeren en stad en universiteit die de ‘gateway to Europe’ kunnen bieden. Jaarlijks bestuderen vele tientallen Chinese studenten de rol van Nederland in Europa en de Europese ontwikkelingen. En ook deze studenten begeleidt ze vaak persoonlijk bij hun introductie in het internationale studentenleven in Groningen. Zonder de eerder beschreven niet aflatende energie en de bijzondere kwaliteiten van Knoester-Cao zou dit centrum nooit tot stand zijn gekomen en zeker niet de bloei kennen die het nu heeft.

Groningen Confucius Instituut

In 2009 werd de RUG verzocht door de Chinese Ambassade in Den Haag om een Groningen Confucius Instituut (GCI) te vestigen. In datzelfde jaar voerde Knoester-Cao op verzoek van het College van Bestuur hierover de eerste onderhandelingen met de Chinese overheid. In 2010 kreeg het Groningen Confucius Instituut zijn huidige vorm, namelijk een nauwe samenwerking tussen de Gemeente, de RUG en de Hanzehogeschool. Knoester-Cao werd voorgedragen door het bestuur van het GCI als directeur en in januari 2011 startte het GCI in Groningen. Sinds de start in 2011 heeft het instituut een geweldige groei beleefd. Jaarlijks worden door het GCI tientallen cursussen Chinese taal en cultuur gegeven op allerlei niveaus aan honderden studenten, variërend van jonge kinderen tot ouderen. Opmerkelijk is ook de grote belangstelling vanuit China voor de cursussen “zakendoen in Nederland”. Omgekeerd kan het Nederlandse bedrijfsleven diverse cursussen volgen bij het Groningen Confucius Instituut en kunnen ze er voor ondersteuning op verschillende terreinen terecht.

In 2017 opent de RUG als eerste Europese continentale universiteit een zustercampus in de Chinese stad Yantai in de provincie Shandong. De rol van Knoester-Cao is onontbeerlijk geweest bij het tot stand brengen van de contacten over deze zustercampus. Zij begeleidt de collegevoorzitter van de RUG bij alle onderhandelingen, weet misverstanden en hobbels te voorkomen en zal ook in de toekomst van de University Groningen Yantai een belangrijke rol als adviseur van het College van Bestuur en van de University Groningen Yantai blijven spelen.

Chinese Lichtfestival

Het Chinese Lichtfestival, dat in 2011 plaatsvond in de Hortus in Haren was de eerste in zijn soort in Europa en een groots en belangrijk cultureel evenement voor Noord- Nederland. Een prachtig voorbeeld van de combinatie van hedendaagse en traditionele kunst uit China. Het was geheel te danken aan de rechtstreekse contacten van Knoester-Cao met de makers van deze in China zeer bekende lichtfestivals dat dit gigantische event naar Noord-Nederland kon worden gehaald. Het markeerde de Chinese Nieuwjaarsviering en bracht ongeveer 75.000 bezoekers naar Haren.

Voorafgaand aan hun verblijf in Groningen en bij aankomst in de stad, helpt Knoester-Cao vele studenten met praktische informatie. Ook verleent ze steun aan studenten die in moeilijkheden geraken en wijst hen de weg in de doolhof van nieuwe zaken die op hen afkomen. Daarnaast heeft ze een belangrijke rol gespeeld bij het oprichten van de Chinese studentenvereniging in Groningen en geeft ze een aantal keren per jaar tijdens haar vakantie les aan zowel lagere als middelbare scholieren in achterstandsgebieden in China.

Xuefei Knoester-Cao wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Laatst gewijzigd:26 april 2016 11:34
printView this page in: English

Meer nieuws