Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Koninklijke Onderscheiding voor Jan Visser

26 april 2016
Jan Visser

Dinsdag 26 april werd Jan Visser benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

De heer J. (Jan) Visser

Jan Visser (Groningen, 1951) is sinds 1974 in dienst van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij kwam in dienst als technisch laboratoriummedewerker en vervult inmiddels al jaren de functie van medewerker onderwijs/onderzoek (analist) bij de basiseenheid Farmacokinetiek, toxicologie en targeting van de afdeling Farmacie van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. Visser heeft niet alleen op uitmuntende wijze zijn analistenwerk gedaan, maar zich ook altijd op bijzondere wijze ingezet voor het belang van de afdeling en met ongekende inzet zeer veel taken op zich genomen die doorgaans door wetenschappelijke staf worden uitgevoerd.

Visser was als hoofdanalist verantwoordelijk voor de opbouw van een modern laboratorium met faciliteiten voor geneesmiddelanalyse en farmacologisch onderzoek. Zijn deskundigheid op het gebied van bioanalyse en laboratoriumveiligheid stond buiten kijf en hij werd een ware vraagbaak voor analisten en promovendi. De hoge waardering die de vakgroep kreeg van de internationaal samengestelde visitatiecommissie was deels aan hem te danken, omdat vele publicaties tot stand zijn gekomen dankzij zijn inbreng in de analytische aspecten. Ook heeft hij veel studenten en promovendi geholpen bij de bioanalytische aspecten van hun project en is hij betrokken bij het practicum farmacokinetiek. Veel apothekers die aan de RUG hebben gestudeerd herinneren zich nog levendig de proef van Visser over de verschillende toedieningswijzen van paracetamol.

Onmisbare kracht

Binnen de vakgroep bewees Visser al snel over uitzonderlijke technische en organisatorische kwaliteiten te beschikken, waardoor hij een steeds centralere rol kreeg. Hij groeide ook uit tot de beheerder/financieel technisch manager bij Farmacokinetiek en Farmacotherapie. Daarmee oversteeg hij verre zijn positie als analist en werd hij een onmisbare kracht in het management. Hij toonde zich zeer verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken en was lid van vele commissies en besturen. Al deze activiteiten voerde hij uit naast zijn werk als hoofd van het bioanalyse-laboratorium. Hij werd daarbij zeer gewaardeerd om zijn inzet, deskundigheid en vriendelijke manier van discussiëren.

Ook op bestuurlijk vlak is Visser zeer actief geweest binnen de universiteit. Hij was als voorzitter van de faculteitsraad nauw betrokken bij het uitvoeren van reorganisaties. In 2011 werd hij gekozen in de Universiteitsraad, waar hij bijzonder gewaardeerd werd om zijn bestuurlijke ervaring en grote dossierkennis. Visser vervulde deze raadsfuncties naast zijn baan als hoofdanalist, wat betekent dat hij vaak tot diep in de nacht stukken doornam. Hij maakte zich bij zijn bestuurswerk geliefd bij uiteenlopende groepen, door zijn vriendelijke en open optreden en zijn zeer gemeende interesse in de individuele werknemers.

Honorary Member

Buiten de RUG is Visser jarenlang lid geweest van de Chromatographic Society van de Royal Chemical Society UK, een wetenschappelijke vereniging waar deelname van een niet-wetenschappelijk geschoolde analist vrij uitzonderlijk is. In 2014 werd hij zelfs gekozen tot Honorary Member, een bijzondere eer die tot dan uitsluitend aan hoogleraren was voorbehouden. Visser is ook zeer actief binnen de Vereniging Vrienden Martinikerk Groningen, onder meer als bestuurslid en rondleider en in de redactie van het blad Miniatuur.

Visser is ten slotte ook een zeer sociaal mens, die altijd voor anderen klaarstaat, van praktische hulp bij vervoer tot aan bijstand in rechtszaken. Niets is hem te veel wanneer het erom gaat een ander te helpen, altijd met een vriendelijke lach, en naast al zijn drukke werkzaamheden voor zijn gezin, het werk en de kerk. Tijdens zijn recente ziekte heeft hij dan ook terecht erg veel kaarten en bloemen ontvangen: een teken van grote waardering van vrienden, collega’s, oud-collega’s en kennissen.

Jan Visser wordt benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau.

Laatst gewijzigd:26 april 2016 11:34

Meer nieuws

 • 15 februari 2019

  Groningse ingenieurs studeren straks af in Drachten

  De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) start in het collegejaar 2019-2020 met een masteropleiding Mechanical Engineering; oftewel werktuigbouwkunde. Prof. dr. ir. Jacquelien Scherpen, voorzitter van het Groningen Engineering Center (GEC) noemde het eerder...

 • 12 februari 2019

  Het klimaatverdriet van Maarten Loonen

  De klimaatverandering op Spitsbergen; Maarten Loonen maakt het al jaren aan den lijve mee. Hij kan uren vertellen over ganzen, rendieren en gletsjers, over de onmetelijke en ons onbekende natuur. Maar het meest raakt hem de klimaatklok die voorttikt...

 • 12 februari 2019

  Eredoctoraten voor Titia de Lange en Philipp Blom

  De Rijksuniversiteit Groningen reikt tijdens de lustrumweek in juni 2019 eredoctoraten uit aan prof. dr. Titia de Lange en dr. Philipp Blom. Historicus Blom ontvangt het eredoctoraat op voordracht van prof. dr. Ann-Sophie Lehmann van de Faculteit der...