Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Koninklijke Onderscheiding voor Douwe Fokkinga

26 april 2016
Douwe Fokkinga
Douwe Fokkinga

Dinsdag 26 april werd de heer D.J. Fokkinga benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

De heer D.J. (Douwe) Fokkinga

Douwe Fokkinga (Leeuwarden, 1953) startte in 1986 zijn loopbaan bij de Rijksuniversiteit Groningen als netwerkexpert en stond aan de wieg van wat we nu kennen als het internet. Hij bouwde samen met collega’s van andere universiteiten aan de eerste netwerken tussen internationale onderzoeksinstellingen. Vele jaren later groeide dat uit tot het internet. Zijn specialistische kennis en de kennis die hij meenam vanuit zijn grote sociale netwerk heeft eraan bijgedragen dat het Centrum voor Informatie Technologie een vooraanstaand ICT-centrum is binnen Nederland. Hij geniet landelijk aanzien als expert op deze terreinen. Fokkinga is dag en nacht met zijn werk/hobby bezig en werkt dan ook veel meer dan zijn reguliere aanstelling van 40 uur per week, ook ten tijde van zijn lidmaatschap van de universiteitsraad.

Onafhankelijke rol

Fokkinga heeft altijd het belang van de organisatie voorop gezet boven zijn eigen belang. Bij veranderingen en problemen kan hij altijd zijn eigen belang opzij zetten en daardoor een belangrijke onafhankelijke rol spelen. Daarmee is hij een voorbeeld voor veel collega’s en geniet hij het vertrouwen van de gehele organisatie. Hij is de aangewezen persoon om stukken waarin technische computertermen voorkomen te vertalen in duidelijk te begrijpen stukken voor leken. Voor deze werkzaamheden wordt nooit tevergeefs een beroep op hem gedaan. Als intermediair tussen collega’s en soms tussen collega’s en management kan hij als geen ander conflicten ombuigen naar vooruitgang. Hij brengt overal gezelligheid door zijn aimabele karakter maar ook door het organiseren van diverse sociale activiteiten met en voor collega’s. Ook heeft hij de jaarlijkse RUG golfdag geïnitieerd.

Bij een herschikking van het Centrum voor Informatie Technologie (CIT) bemiddelde Fokkinga als lid van het managementteam tussen de verschillende afdelingshoofden, waarmee een potentieel belangenconflict is voorkomen. Zijn voorbeeldgedrag werd overgenomen door de andere afdelingshoofden waardoor voor het CIT belangrijke veranderingen in een goede sfeer konden plaatsvinden. Ook bij de ICT afdeling van de Universiteitsbibliotheek heeft hij als interimmanager de verstoorde werkverhoudingen weten te verbeteren en een nieuwe taakverdeling geïntroduceerd die iedereen kon accepteren.

Lid universiteitsraad

Fokkinga is van 2001-2013 lid geweest van de universiteitsraad (u-raad), het hoogste medezeggenschapsorgaan van de RUG. Als voorzitter van de personeelsfractie richtte hij zich met name op de correcte uitvoering van reorganisaties en de belangen van het personeel daarbij. Hij heeft als ‘vertrouwensman’ een link kunnen leggen tussen de leiding van reorganisaties en het personeel. Hij heeft daardoor een uitzonderlijke bijdrage geleverd aan de uitvoering van een aantal reorganisaties zonder dat daarbij grotere conflicten tussen personeel en leiding reorganisatie ontstonden. Ook hier speelden zijn aimabele karakter en de kunst om belangeloos boven de partijen te staan weer een belangrijke rol.

Van 1988-2008 is Fokkinga als medeoprichter en bestuurslid actief geweest in de Netwerk Gebruikersgroep Nederland/Nederlands Genootschap Informatici (NGN/NGI). Deze vrijwilligersvereniging is belangrijk geweest voor de kennisuitwisseling tussen ICT-ers en de vormgeving van het ICT-vak in Nederland. De vereniging startte toen het vak ICT nog niet bestond, er nog geen ICT-opleidingen waren en allerlei technici vanuit andere disciplines werden ingezet in de ICT. Mede door NGN/NGI is het kennisniveau van ICT-ers in Nederland hoog te noemen en loopt Nederland bij veel ICT-ontwikkelingen voorop als gidsland. Fokkinga heeft daar 20 jaar lang aan bijgedragen.

Douwe Fokkinga wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Laatst gewijzigd:26 april 2016 11:47
printView this page in: English

Meer nieuws