Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Margrite Kalverboer nieuwe Kinderombudsman: ‘Ik zal aansluiten bij de rijke erfenis van Marc Dullaert’

05 april 2016
Margrite Kalverboer
Margrite Kalverboer

Vandaag heeft de Tweede Kamer Margrite Kalverboer benoemd tot Kinderombudsman. Naar verwachting zal de voorzitter van de Tweede Kamer haar binnenkort beëdigen waarna zij het ambt als Kinderombudsman kan vervullen. Middels onderstaande verklaring reageert Kalverboer op haar benoeming:

‘Zojuist heeft de Tweede Kamer mij benoemd tot Kinderombudsman. Ik ben daar ongelooflijk blij mee.

Ik heb zelf gesolliciteerd naar de functie nadat verschillende mensen uit mijn directe en minder directe omgeving, aan wier mening ik heel veel waarde hecht, mij op de vacature attendeerden. Maar vanzelfsprekend heb ik gesolliciteerd omdat ik mezelf een geschikte kandidaat achtte vanwege mijn kennis over kinderrechten en mijn jarenlange betrokkenheid bij onderzoek naar kwetsbare kinderen in kwetsbare posities en mijn werkervaringen met deze groep kinderen en jongeren.

Ik was aangenaam verrast door de manier waarop de procedure is vormgegeven. De grote zorgvuldigheid die is betracht, de onmiskenbare deskundigheid en onafhankelijkheid van de commissies voor wie ik me heb gepresenteerd heb.

Ik verheug me er zeer op om zo snel mogelijk als Kinderombudsman aan het werk te gaan. Ik verheug me op de samenwerking met het team Kinderombudsman en met Reinier van Zutphen en Joyce Sylvester. Tot de beëdiging zal ik me vooral inwerken in de dossiers die er liggen. Daarna zal ik met het team van de Kinderombudsman, de politiek, het werkveld en in het bijzonder met de kinderen in Nederland en in de Nederlandse overzeese gebieden kijken hoe de agenda er voor de komende jaren uit moet gaan zien. Ik zal hierbij aansluiten bij de rijke erfenis die Marc Dullaert nalaat.’

Meer informatie

Laatst gewijzigd:14 april 2020 10:09

Meer nieuws

 • 28 mei 2024

  'Vergeet belangen kinderen niet'

  Of het nu gaat om migratie, de Groningse aardbevingsproblematiek of uithuisplaatsingen, orthopedagoog Elianne Zijlstra benadrukt dat de belangen van kinderen vaak over het hoofd worden gezien. Met haar onderzoek wil ze daar verandering in brengen.

 • 24 mei 2024

  30 miljoen euro voor onderzoek naar sociale cohesie

  Het SOCION-consortium, waarin sociale- en geesteswetenschappers van vijf verschillende kennisinstellingen onderzoek doen naar sociale cohesie, heeft een NWO Summit Grant van 30 miljoen euro verworven.

 • 24 mei 2024

  Lustrum 410 in beeld

  Lustrum 410 in beeld: Een fotoverslag van het lustrum 2024