Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Gezocht: deelnemers onderzoek 'community policing'

11 april 2016

Het CITYCoP project is een samenwerkingsproject van het STeP (Security, Technology and e-Privacy) onderzoeksteam van de Rijksuniversiteit Groningen (Faculteit Rechtsgeleerdheid) dat medegefinancierd wordt door de Europese Unie. CITYCoP kijkt naar ‘community policing’, dat wil zeggen, burgers die politiediensten assisteren bij het identificeren en melden van misdaad (een soort van buurtwacht), wereldwijd en ontwikkelt een unieke Europese oplossing hiervoor waaronder een app en online portal. De app en online portal zullen ingezet worden in Europese steden. Omdat alle steden uniek zijn zal de app specifieke features hebben die aangezet kunnen worden om de app in te richten op basis van de lokale bijzonderheden van de steden.

Voor dit onderzoek hebben we uw hulp nodig! Een van de doelen van het project is het verzamelen van standpunten van Europese burgers over het inzetten van instrumenten voor ‘community policing’ en het identificeren van factoren die kunnen helpen om een gevoel van onveiligheid te verminderen. Deze standpunten van Europese burgers zullen in alle deelnemende landen verzameld worden door:

  1. een online formulier waarop burgers eerdere ervaringen van risico en angst voor misdaad in kunnen vullen (tijdsduur: 10 à 15 minuten)
  2. een app waarmee gedurende een periode van 2 à 3 maanden 4 korte vragen binnen een minuut ingevuld kunnen worden in situaties van risico of angst voor misdaad
  3. een follow-up online formulier na afloop van de periode van 2 à 3 maanden (tijdsduur: 3 à 5 minuten)

Vrijwilligers kunnen zich opgeven door te mailen naar: m.tudorica rug.nl. Privacy is voor ons zeer belangrijk! Alle door u opgegeven gegevens en antwoorden die u opgeeft via mail, formulieren en de app zullen op geen enkele wijze aan u gelinkt kunnen worden. De antwoorden zullen opgeslagen worden in een daarvoor toegewijde beveiligde database en alleen gedeeld worden met projectleden en geïnteresseerde partijen binnen de wetenschappelijke kring voor wetenschappelijke en beleidsmatige publicaties gerelateerd aan het CITYCoP project. Resultaten van het onderzoek kunnen worden gebruikt om rapporten voor Europese beleidsmakers en juridische experts voor te bereiden. De resultaten zullen ook worden gepubliceerd op de CITYCoP website.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 13:41

Meer nieuws