Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

NWO geeft 1,25 miljoen euro aan duurzame energieprojecten RUG

23 maart 2016

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) krijgt in totaal 1,25 miljoen euro voor drie publiek/private onderzoeksprojecten op het terrein van duurzame energiesystemen. Voor deze projecten zullen vijf promovendi aan de slag gaan bij de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen en de Faculty of Science and Engineering (voorheen de faculteit voor Wiskunde & Natuurwetenschappen).

De projecten zijn toegekend in het kader van het NWO programma Energiesysteemintegratie - planning, operations en sociale inbedding. Er is in dit programma 3,5 miljoen euro verdeeld over zeven. Een groot deel van het geld is afkomstig van NWO, maar ook het bedrijfsleven betaalt mee.

Meer informatie over het ESI-programma van NWO

De projecten van de RUG zijn:

Projectvoorstel 1

Acceptabele en duurzame integratie van energiesystemen
Hoofdaanvragers: Prof. dr. E.M. (Linda) Steg, Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, Vakgroep Psychologie i.s.m. Prof. dr. J.M.A. (Jacquelien) Scherpen, Faculty of Science and Engineering, Discrete Technologie en Productie Automatisering, Engineering and Technology Institute Groningen (ENTEG)
Partners: Alliander, Enexis, TNO

Samenvatting van het project: Doel is te onderzoeken hoe een geïntegreerd energiesysteem kan worden gerealiseerd dat efficiënt, betrouwbaar, duurzaam én sociaal acceptabel is. Het project richt zich op integratie van macro (energiecentrales) en micro (huishoudens die zelf stroom opwekken) benaderingen, en onderzoekt hoe de infrastructuur voor gas, elektriciteit en warmte met behulp van nieuwe regelmechanismen optimaal kan worden gecombineerd. Ook is van belang te weten hoe gebruikers kunnen worden gestimuleerd om hier efficiënt gebruik van te maken.

Bijdrage vanuit NWO: bijna EUR 393.000. Bijdrage bedrijfsleven: EUR 130.000
Er zullen 2 promovendi aan dit project werken.

Projectvoorstel 2

Optimale regeling van geïntegreerde energiesystemen.
Hoofdaanvrager: Prof. dr. M.K. (Kanat) Camlibel, Faculty of Science and Engineering, Johann Bernoulli Instituut voor Wiskunde en Informatica ism Prof. dr. ir. J.M.A. (Jacquelien) Scherpen, Faculty of Science and Engineering, Engineering and Technology Institute Groningen (ENTEG).
Partners: Gasterra en DNV GL.

Samenvatting van het project:  We onderzoeken nieuwe algoritmes die ervoor moeten zorgen dat geïntegreerde energiesystemen zo optimaal mogelijk werken voor de ‘prosumenten’ (een consument die ook energieproducent is) van gas en/of elektriciteit. Daarbij moet er tegelijkertijd leveringszekerheid zijn en is het nodig zo optimaal mogelijk de capaciteit van de elektriciteits- en gasnetten te gebruiken en zo stabiliteit te garanderen.

Bijdrage vanuit NWO: bijna EUR 272.000, bijdrage industrie: EUR 63.000
Er zal 1 promovendus aan dit project werken

Projectvoorstel 3

Study and development of an energy management system and user interface that can match supply and demand of various energy carriers using user preferences while contributing to user acceptability and proper adoption of the system

Hoofdaanvragers:

Dr. K.. (Kees) Keizer, Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, Vakgroep Psychologie. Prof. dr. E.M. (Linda) Steg, Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, Vakgroep Psychologie. Prof. dr. ir. M. (Marco) Aiello, Rijksuniversiteit Groningen, Faculty of Science and Engineering, Johann Bernoulli Institute for Mathematics and Computer Science. Dr. Faris Nizamic, Rijksuniversiteit Groningen, Faculty of Science and Engineering, Johann Bernoulli Institute for Mathematics and Computer Science.

Partners: Gemeente Groningen, GasTerra BV, Provincie Groningen

Samenvatting van het project: Dit onderzoek is gericht op de gebruiker als manager van ons energiesysteem. Het onderzoek gaat na hoe we een acceptabel en effectief energiemanagement systeem kunnen ontwerpen om vraag en aanbod van verschillende energiebronnen op elkaar af te stemmen, die aansluit bij wensen en mogelijkheden van gebruikers.

Totale bijdrage NWO: EUR 393.000, bedrijfsleven EUR 57.000

Er zullen 2 promovendi worden aangesteld op dit project

Laatst gewijzigd:13 februari 2017 10:45
printView this page in: English

Meer nieuws

 • 22 februari 2019

  RUG gunt bouw Feringa Building aan Ballast Nedam

  De bouwkundige aanbestedingsprocedure voor de bouw van onze nieuwe Feringa Building is binnenkort afgerond: Ballast Nedam gaat het indrukwekkende gebouw voor Beta-technisch onderwijs en onderzoek bouwen op de Zernike Campus.

 • 22 februari 2019

  Aandacht voor jongeren in een kwetsbare positie toegenomen

  Scholen en gemeenten werken samen om voortijdig schoolverlaten terug te dringen. Per 1 januari 2019 is de wet van kracht die deze samenwerking borgt. Daarvóór hebben diverse regio’s hier al ervaring mee opgedaan. Die ervaringen zijn overwegend positief,...

 • 20 februari 2019

  De ongebruikelijke erfelijkheid van telomeerlengte

  Bij de overerving van telomeerlengte spelen epigenetische effecten een belangrijke rol. Zeker een derde van de overerving is epigenetisch van aard. Dat concluderen Groninger onderzoekers, die voor het eerst een schatting van dit fenomeen konden maken...