Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Dromen over Groningen 2050 met Max van den Berg

21 maart 2016

Is Groningen in 2050 deel van Zuid-Scandinavië of een van de Zeven Provinciën? Vormt de provincie dan een ‘man made blue zone’, waar koeien grazen onder zonnepanelen die lokaal worden geproduceerd? Is Groningen over 34 jaar de gezondste provincie van Nederland? Dromen over 2050 leidde tijdens de Tafel van Max op 19 maart tot interessante bespiegelingen. Een impressie van wat er zoal over tafel ging.

Als Commissaris van de Koning nodigde Max van den Berg graag mensen uit aan tafel om vrijuit met hem over allerlei thema’s te filosoferen. De Tafel van Max werd een begrip. Juist daarom koos de RUG ervoor om een speciale Tafel van Max te organiseren ter ere van zijn afscheid op 31 maart. In gezelschap van studenten, medewerkers, bestuurders en andere invloedrijke Groningers was Van den Berg te gast bij het University College Groningen. Alle gasten leverden een bijdrage aan het vriendenboek dat Van den Berg na afloop kreeg aangeboden.

Zoek de ruimte op

Onder leiding van moderator Jaques Wallage gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek over hun eigen droom voor Groningen in 2050. Wat steeds terugkwam was de oproep om de ruimte op te zoeken. Laat je niet afremmen door belemmerende regels, maar zoek elkaar op en kijk wat je samen kunt bereiken. Wat zijn je gedeelde waarden en hoe kun je elkaar daarin vinden? Zo kan Groningen de toonaangevende regio op energiegebied worden met overal ‘blue zones’ en ‘energieprosumenten’: mensen die zelf energie opwekken, gebruiken en delen. Daarvoor is ruimte nodig om te experimenteren en de bereidheid om samen te werken. Maak zichtbaar wat er mogelijk is en neem mensen zo mee in je droom.

Groningen als inclusieve samenleving

De grote transities van deze tijd zijn spannend voor veel mensen. Het risico is dat er een tweedeling ontstaat tussen winners en losers, voorlopers en achterblijvers, hoog- en laagopgeleiden. Groningen in 2050 zou een inclusieve samenleving moeten zijn, waar iedereen actief deel van uit maakt. Leg niet alleen de verbinding met de voorlopers, maar ook met mensen die het tempo van de veranderingen niet goed kunnen bijhouden.

Groningen als gezondste regio

Groningen is op dit moment de regio met de minst gezonde mensen. Hoe keren we het tij? Pak de regie en stimuleer mensen minder vrijblijvend om gezond te leven. Kanker voorkomen door gezond te leven gaat helaas niet altijd op. Het is wel mogelijk om mensen actief te stimuleren hun gezondheid te verbeteren. Bijvoorbeeld door niet te wachten tot 2020 om alle schoolpleinen volledig rookvrij te maken.

Trots op divers Groningen

Bestaat de nuchtere Groninger van ‘doe maar normaal’ in 2050 nog? De Groninger die trots is op Groningen zoals het is en vast tegen het Groninger Museum had gestemd, als er indertijd een referendum was gehouden? Nuchterheid is een krachtige waarde, zolang het ontwikkelingen niet afremt of invloeden van buiten tegenhoudt. Wie in 2016 over de Vismarkt loopt, komt veel meer culturele diversiteit tegen dan 34 jaar geleden. Die trend zal onder invloed van de globalisering de komende 34 jaar toenemen. Juist in de jongste stad van Nederland, met een universiteit die steeds meer internationale studenten en onderzoekers aantrekt, biedt diversiteit grote kansen.

Vertrouwen in de jeugd

In een afrondend woord concludeert Van den Berg dat hij vertrouwen heeft in de jongeren die de toekomst vormgeven. Hij waardeert hun pragmatische idealisme en ziet een grote rol voor het onderwijs. Minstens zo belangrijk vindt hij de conclusie dat de droom van Groningen kan uitkomen als we samen optrekken, naast de mensen staan, niemand buitensluiten en bewust streven naar een samenleving die ruimte biedt aan iedereen.
Laatst gewijzigd:09 november 2017 14:52
printView this page in: English

Meer nieuws