Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Cyclops, een veelbelovende nieuwe inhalator voor antibiotica

02 februari 2016

Marcel Hoppentocht, Farmaceutische Technologie en Biofarmacie van het Groningen Research Institute for Pharmacy (GRIP), beschrijft in zijn proefschrift aspecten van de behandeling van bacteriële infecties via de inhalatie van poedervormige antibiotica. De meeste antibiotica voor de behandeling van infectieziekten in de luchtwegen worden momenteel parenteraal toegediend (veelal via een injectie) of pulmonaal via verneveling. Beide methoden hebben grote nadelen die ten koste kunnen gaan van de effectiviteit van de therapie. Verneveling is tijdrovend, mede door het veelvuldig moeten reinigen en desinfecteren van de apparatuur, en voor het gebruik daarvan is stroom of perslucht nodig. Hierdoor, en door de grote afmetingen van het apparaat, zijn vernevelaars voor het dagelijkse gebruik niet gemakkelijk mee te nemen door de patiënt. Vernevel- en injectievloeistoffen zijn bovendien vaak niet goed houdbaar buiten de koelkast en veel patiënten hebben angst voor naalden bij parenterale toediening. Marcel Hoppentocht heeft aangetoond dat droog poederinhalatie als een veelbelovend alternatief voor de huidige therapieën kan dienen. Lopende formuleringsonderzoeken ten behoeve van pulmonale toediening van poedervormige antibiotica en strategieën voor de behandeling van tuberculose met dit soort formuleringen zijn kritisch getoetst aan de technologische uitdagingen, veiligheid en praktische behoeftes.

Gebaseerd op het uitgangspunt om poederinhalatie simpel en goedkoop, maar ook veilig en effectief te maken, heeft Marcel Hoppentocht een nieuwe inhalatortechnologie ontwikkeld met de bestaande en disposable Twincer®-inhalator voor hoge doseringen als uitgangspunt. Aanpassing van het Twincer®-ontwerp heeft geresulteerd in een nieuwe inhalator, genaamd Cyclops. De Cyclops maakt de effectieve toediening mogelijk van antibiotica uit de klasse van aminoglycosiden zonder gebruik te hoeven maken van grote hoeveelheden hulpstoffen of complexe bereidingstechnieken. Een eerste patiëntenstudie heeft veelbelovende resultaten opgeleverd en toont aan dat deze aanpak succesvol kan worden.

Promotie: M. (Marcel) Hoppentocht, MSc
Wanneer: 05 februari 2016
Aanvang: 12:45
Promotor: prof. dr. H.W. (Erik) Frijlink
Waar: Academiegebouw RUG
Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen
Antibiotica
Antibiotica
Laatst gewijzigd:02 februari 2016 12:21

Meer nieuws

 • 24 september 2018

  Keurig groen gedrag kan sociaal verrekte ongemakkelijk zijn

  Waarom is het zo moeilijk een heilig boontje te zijn? Jan Willem Bolderdijk over zijn onderzoek naar de schurende randjes van duurzaam gedrag.

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 07 september 2018

  Constructief overleg – gezamenlijke overeenkomst

  Na een intensief en constructief gesprek met de actievoerende studenten van studentenpartij DAG en ROOD (jongeren SP) is donderdagavond een gezamenlijke overeenkomst bereikt op vier punten, vooral gericht op de lange termijn.