Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Els Dolstra wint Nationale Schrijfwedstrijd

26 november 2015

Els Dolstra van de Stichting De Samenwerking: Pensioenfonds voor het slagersbedrijf heeft donderdag 26 november de Gouden Veer 2015 voor de beste tekst over geldzaken ontvangen. De jury van de Nationale Schrijfwedstrijd vond haar tekst ‘Uw pensioenregeling 2015: Zekerheid voor nu en later’ de beste inzending.

De Nationale Schrijfwedstrijd richtte zich dit jaar op de beste tekst in de financiële communicatie,over bijvoorbeeld bankrekeningen en hypotheken, pensioenen en verzekeringen. De organisatie is in handen van een samenwerkingsverband van de Rijksuniversiteit Groningen, Schouten & Nelissen, NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek), ZonMw, de Hogeschool Arnhem en Nijmegen en Tekstblad, tijdschrift over tekst en communicatie.

Els Dolstra ontving de prijs uit handen van Olaf Simonse, hoofd van het programmabureau Wijzer in Geldzaken. Hoewel het bij pensioenregelingen gaat om een complexe materie, ligt er een brochure om van te smullen, aldus het juryrapport. Een goed voorbeeld, dat veel navolging verdient.

De feestelijke finale van de Nationale Schrijfwedstrijd in het nieuwe bezoekerscentrum van De Nederlandse Bank (DNB) in Amsterdam kende vijf finalisten, die zeer uiteenlopende teksten op het gebied van financiën hadden ingezonden.

Jury

De jury bestond uit voorzitter Carel Jansen (hoogleraar Communicatie- en informatiewetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen), Alice Dijkstra (senior beleidsmedewerker NWO Geesteswetenschappen), Els van der Pool (lector Human Communication Development, Hogeschool Arnhem en Nijmegen), Imre de Roo (onafhankelijk communicatie-expert) en Peter Smulders (directeur Onze Taal).

Onderzoeksprogramma Begrijpelijke taal

De wedstrijd past binnen het NWO/ZonMw-onderzoeksprogramma Begrijpelijke taal. Binnen dat programma wordt aan Nederlandse universiteiten onderzoek gedaan naar de factoren die de begrijpelijkheid bevorderen. De uitkomsten van dat onderzoek worden omgezet in adviezen op het gebied van taal en communicatie.
Laatst gewijzigd:12 maart 2020 21:46

Meer nieuws

 • 01 december 2021

  Stratingh: ‘Scheikunstenaar’ die zijn tijd ver vooruit was

  De Groningse hoogleraar scheikunde Sibrand Stratingh bouwde rond 1830 het eerste elektrisch wagentje, een voorloper van de elektrische auto. Ook reed hij met een door stoom aangedreven koets door Groningen. Maar zijn vernieuwende wetenschappelijk...

 • 19 oktober 2021

  De krant in vroeger tijden: schipperen tussen verslag en propaganda

  Al 400 jaar geleden verschenen de eerste kranten in ons land, gevuld met impressies van ooggetuigen. En die waren net zo (on)betrouwbaar als tegenwoordig. Historicus Joop Koopmans vertelt over het nieuws in de vroegmoderne tijd en de overeenkomsten...

 • 04 oktober 2021

  Trial Follow the Money

  Trial Follow the Money: onderzoek naar mensen, systemen en organisaties die zich misdragen en zo schade aanrichten aan de samenleving.