Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Europese bevestiging voor Sustainable Society door eerste eigen coördinatie Horizon 2020 project gericht op valorisatie!

23 november 2015

De sociale wetenschappen en geesteswetenschappen (SSH) vormen de spil voor Sustainable Society dat in 2011 van start is gegaan bij de RUG als derde speerpunt. Sinds de start is er gewerkt aan een profiel waarin interdisciplinaire samenwerking en maatschappelijke impact centraal staan. Ook op het Europese speelveld wordt de waarde van de SSH wetenschappen steeds hoger ingeschat. In diverse programma’s van de Europese Commissie worden de SSH disciplines als cruciaal gezien voor verdere ontwikkelingen en innovatie.

Sustainable Society heeft als coördinator samen met 13 andere Europese universiteiten ( University of Glasgow, University of Copenhagen, Mälardalen University, Newcastle University, University of Zagreb, University of Tartu, Sapienza University of Rome, University of Göttingen, University of Debrecen, University of Ghent, University of Barcelona, Tallinn University en University of Coimbra) een aanvraag ingediend bij de Europese Commissie in het programma Horizon 2020 onder de naam ACCOMPLISSH: Accelerate co-cration by setting up a multi-actor platform for impact from social sciences and humanities. De Europese Commissie heeft Sustainable Society uitgenodigd voor de contractbesprekingen met het doel op honorering van de subsidie.

Het doel van ACCOMPLISSH is om met 14 universiteiten uit 12 landen in drie jaar te komen tot een innovatief valorisatie concept. Het concept moet opschaalbaar zijn voor heel Europa. Dit wordt ontwikkeld aan de hand van een analyse van co-creatie processen in theorie en co-creatie processen in de praktijk. Er wordt gewerkt in een setting van de zogenoemde “quadruple helix”: kennisinstellingen, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. We kijken naar die factoren die co-creatie en valorisatie mogelijk maken, maar identificeren ook de drempels die deze processen juist in de weg staan. De RUG gaat als regionale pilot samenwerken met de Gemeente Groningen, CMO-STAMM en TCNN om co-creatie onder de loep te nemen.

In het project wordt onderzocht op welke wijze uitkomsten van onderzoek vanuit de sociale wetenschappen en geesteswetenschappen een grote impact kunnen hebben op overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Ook het onderzoeksontwerp wordt onderzocht: in welke mate kan bij de vraagarticulatie al worden gevaloriseerd door vanaf het begin niet alleen te kijken naar de wetenschappelijk niche maar ook naar de maatschappelijke uitdagingen. Hierbij speelt het identificeren van eind gebruikers in een vroegtijdig stadium een grote rol. Een belangrijk element in het project is de rol van support staff binnen de universiteiten als bruggenbouwers tussen kennis en samenleving.

ACCOMPLISSH is een bevestiging voor Sustainable Society van de RUG, dat zich al vanaf het eerste uur beweegt in het Brusselse speelveld. Het project zal begin 2016 van start gaan en wordt afgerond in 2019. Voor meer informatie wordt verwezen naar de website www.accomplissh.eu of neem contact op met de project coördinator Sharon Smit (directeur Sustainable Society) via het emailadres s.e.smit@rug.nl.

Laatst gewijzigd:30 januari 2017 10:50
printView this page in: English

Meer nieuws