Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Vermindering van pesten op KiVa-scholen

Onderzoek Rijksuniversiteit Groningen toont effect KiVa-methode aan
23 september 2015
Een scholier hangt op het stuur van zijn fiets op een verlaten schoolplein. © Nationale Beeldbank / Rick Keus.

De KiVa anti-pestmethode is effectief voor het terugdringen van pesten. Uit het onderzoek uitgevoerd onder leiding van prof. dr. René Veenstra van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat het slachtofferschap van pesten op KiVa-scholen significant meer afneemt dan op de controlescholen. Met name de indirecte vormen van verbaal en relationeel slachtofferschap worden minder. De resultaten zijn zowel na één als na twee jaar zichtbaar.

Goed klimaat om pesten te voorkomen op KiVa-scholen

Op KiVa-scholen is er een beter klimaat om pesten te voorkomen dan op controlescholen. Door KiVa hebben leerkrachten meer aandacht voor pesten, is hun houding tegenover pesten negatiever en zijn ze vaardiger in het aanpakken van pesten. Leerlingen vinden het door KiVa belangrijk om goed te zijn in vriendschappen en staan ook negatiever tegenover pesten. Het programma heeft verder geen enkel averechts effect.

Eerste programma dat in meerdere landen werkt

Het experiment naar de van oorsprong Finse methode KiVa vond plaats binnen het actieprogramma Onderwijs Bewijs. De KiVa-methode is volgens staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker een mooi voorbeeld van evidence-based onderwijs. ‘Het laat zien dat een meer experimentele benadering van onderwijskundige methodes goed mogelijk is en belangwekkende resultaten oplevert.’ Wereldwijd is KiVa het eerste programma tegen pesten waarvan de effectiviteit in een ander land in een grootschalige Randomized Controlled Trial is gerepliceerd.

Rapport aangeboden aan Tweede Kamer

Staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker heeft het eindrapport van het effectonderzoek naar de antipestmethode KiVa aan de Tweede Kamer aangeboden:

Prof. dr. René Veenstra
Prof. dr. René Veenstra

René Veenstra

René Veenstra is hoogleraar sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en directeur van de interuniversitaire onderzoeksschool ICS. Hij is wereldwijd leidend in onderzoek naar dynamiek in sociale netwerken van jongeren. Dit jaar ontving hij een Vici subsidie van €1,5 miljoen van de NWO. Hij is tevens genomineerd voor de Huibregtsenprijs 2015 die op 5 oktober as wordt uitgereikt. In deze video legt hij het belang van zijn onderzoek uit.

Laatst gewijzigd:25 januari 2022 14:50

Meer nieuws

 • 29 november 2022

  Wetenschapswinkels: een brug tussen universiteit en samenleving

  Een wetenschapswinkel. Wat koop je daar? Een broodje kennis? Een wisdom-smoothie? Bacteriën op bestelling? Het aanbod van wetenschapswinkels is niet voor iedereen even duidelijk. Terwijl ze zo belangrijk zijn - voor samenleving, onderzoeker en...

 • 14 november 2022

  Polarisatie: van weerstand naar verbinding

  Op vrijdag 18 november organiseert de (RUG) de Meet & Greet Perspectives on polarization. De RUG wil zo kennis uitwisselen en verschillende visies op polarisatie bij elkaar brengen. De vraag die het evenement aanstuurt: hoe kunnen we de samenleving...

 • 11 oktober 2022

  Minder overbelasting mantelzorgers en minder thuiszorg nodig door familiegesprek

  Het inzetten van familiegesprekken in de thuiszorg kan overbelasting van mantelzorgers voorkomen. Ook zorgt het er voor dat mantelzorgende families beter blijven functioneren, zonder dat er meer professionele zorg nodig is. Dit blijkt uit het...