Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Tata Steel geeft studiebeurzen voor RUG-Topmaster Nanoscience

29 september 2015
Dr. D. Bhattacharjee van Tata Steel en vice-voorzitter van het college van bestuur van de RUG Jan de Jeu ondertekenden de overeenkomst

Tata Steel, een wereldspeler op het terrein van staalproductie, gaat jaarlijks twee studiebeurzen betalen voor studenten aan de Topmaster opleiding Nanoscience van de Rijksuniversiteit Groningen. Dit masterprogramma hoort bij de top van Nederland en vindt plaats binnen het onderzoeksinstituut Zernike Institute for Advanced Materials (ZIAM). Het beurzenprogramma zijn uitdrukking van de toegenomen samenwerking tussen ZIAM en Tata Steel. En officiële overeenkomst over de studiebeurzen is op 29 september ondertekend door Jan de Jeu, vicevoorzitter van het College van Bestuur van de RUG, en Tata Steel Global Director of R&D dr. Debashish Bhattacharjee.

‘Tata Steel is een high-tech bedrijf dat streeft naar de productie van de best mogelijke staalsoorten te produceren met nieuwe eigenschappen. Daarom zijn ze geïnteresseerd in materiaalwetenschap op nanoschaal’, legt prof. Caspar van der Wal uit. Hij is onderwijsdirecteur van de Topmaster Nanoscience. Verschillende ZIAM wetenschappers werken al aan onderzoeksprojecten in samenwerking met Tata Seel. Mar volgens Van der Wal is het feit dat Tata Steel nu een onderwijsprogramma gaat steunen tamelijk uniek.

Beurzen toegekend door ZIAM

De studiebeurzen zullen worden toegekend door ZIAM, een van slechts twee landelijk erkende toponderzoekscholen en een instituut met wereldfaam op het terrein van materiaalwetenschappen. Alle studenten die zijn geselecteerd voor deelname aan de Topmaster Nanoscience krijgen de kans mee te dingen naar de twee studiebeurzen. De enige verplichting die hieraan verbonden is, is dat de studenten hun eerstejaars onderzoekopdracht (een project van twaalf weken) kiezen binnen een onderzoekslijn die valt binnen het interessegebied van Tata Steel. Van der Wal: ‘Daaronder valt ongeveer een derde van al het ZIAM onderzoek, waaronder ook allerlei projecten die op puur wetenschappelijke nieuwsgierigheid zijn gebaseerd.’

Meer samenwerking in onderzoek

De Topmaster Nanoscience laat jaarlijks vijftien strenge geselecteerde studenten toe. Ongeveer tweederde komt niet uit Nederland. ‘We stimuleren de studenten om onderzoeksprojecten te overwegen die liggen binnen het interessegebied van Tata Steel. Dit kan een groeikern zijn voor meer samenwerking in het onderzoek’, zegt Van der Wal, die er aan toevoegt dat de belangstelling van Tata Steel in hoge mate ligt bij fundamenteel onderzoek binnen ZIAM dat voortkomt uit wetenschappelijke nieuwsgierigheid.

Samenwerking met India

Tata Steel is van origine een Indiaas bedrijf, en India is een van de landen waar de Rijksuniversiteit Groningen graag mee samenwerkt. Daarnaast vragen onderzoekfinanciers bij het verstrekken van subsidies aan universitaire onderzoekers steeds vaker om samenwerking met partners uit het bedrijfsleven. Een nauwere samenwerking tussen ZIAM en Tata Steel ligt dus om verschillende redenen voor de hand.

Fundament onder nieuwe technologie

‘Wij stellen zeer veel prijs op de betrokkenheid van Tata Steel in het onderwijsprogramma voor Nanoscience’, zegt Thom Palstra, wetenschappelijk directeur van ZIAM. ‘Het toont een toewijding aan de opleiding van een nieuwe generatie topwetenschappers en stimuleert ons om door te gaan met ons onderzoek dat het fundament kan leggen onder nieuwe technologie.’ Ook Jasper Knoester, decaan van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen, is blij met deze nieuwe vorm van publiek-private samenwerking, gericht op de opleiding van getalenteerde studenten. ‘Het beurzenprogramma helpt ons om de beste studenten voor onze Masteropleiding aan te trekken. En het verstevigt natuurlijk de banden met Tata Steel in het onderzoek.’

Laatst gewijzigd:15 januari 2018 12:30

Meer nieuws