Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Haalbaarheidsstudie ‘Meten en Vergelijken van Leeruitkomsten in het Europese Hoger Onderwijs’ gelanceerd

Een initiatief van de International Tuning Academy
03 september 2015

Ontwikkelen studenten in het Hoger Onderwijs van Europa de competenties die ze nodig hebben? Doen studieprogramma’s wat ze beloven? Is het mogelijk om op een zinvolle manier de prestaties van studenten in internationaal verband te meten en te vergelijken? Een nieuw door de EU gefinancierd project, getiteld Measuring and Comparing Achievements of Learning Outcomes in Higher Education in Europe (CALOHEE), dat wordt gecoördineerd door de Rijksuniversiteit Groningen, heeft tot doel antwoorden te vinden op deze vragen door het ontwikkelen van een infrastructuur die het uiteindelijk mogelijk moet maken in heel Europa de prestaties van bachelor- en masterstudenten te testen. Dit gebeurt in een veelheid aan vakgebieden op een zodanige wijze dat tegemoet wordt gekomen aan de behoeften van de verschillende partijen in het Europese Hoger Onderwijs.  

Het project start deze herfst en de eerste resultaten worden verwacht in het voorjaar van 2017. Aanvankelijk zal het project vijf vakgebieden omvatten, die vijf belangrijke academische domeinen vertegenwoordigen: Techniek (Civiele Techniek), Gezondheidswetenschappen (Verpleegkunde), Letteren (Geschiedenis), Natuurwetenschappen (Natuurkunde) en Sociale Wetenschappen (Onderwijskunde). Na deze initiële fase kunnen de uitkomsten ook worden toegepast op vele andere disciplines.

Beoordeling

De beoordelingsraamwerken die worden ontwikkeld in de vijf disciplines zullen allemaal dezelfde methodologie gebruiken, maar wel worden toegesneden op de specifieke kenmerken van ieder domein of vakgebied. Daarbij zal rekening worden gehouden met de verschillende missies, oriëntaties en profielen van Europese universiteiten en hun diverse onderwijsprogramma’s. Deze raamwerken maken het ontwikkelen van de testen mogelijk, die op hun beurt het management van universiteiten, het wetenschappelijk personeel en studenten in staat stellen om te bepalen of studenten internationaal gedefinieerde niveaus van competenties halen die hun voorbereiden op hun maatschappelijke rol, in de zin van persoonlijke ontwikkeling, burgerschap en deelname aan de arbeidsmarkt, terwijl tegelijkertijd het beoogde academische niveau wordt behaald. Het doel van de eerste fase van het project is te bezien of het mogelijk is testen te ontwikkelen die onderbouwde instrumenten bieden om succes te meten en om universiteiten te ondersteunen in hun streven zichzelf voortdurend te verbeteren.

Bottom-up

CALOHEE zal een bottom-up benadering hanteren met het doel de academische gemeenschap een centrale rol te geven in de verdere implementatie van het moderniseringsproces van het Hoger Onderwijs in Europa. Het bouwt voort op werk dat eerder is gedaan in het kader van de ontwikkeling van een Europese Hoger Onderwijs Ruimte (Bologna Proces), en op de wereldwijde TUNING gerelateerde activiteiten. Het consortium dat verantwoordelijk is voor het project wordt geleid door de International TUNING Academy Groningen met technische ondersteuning en advies van de non-profit organisatie Educational Testing Service (ETS), die is gevestigd in Princeton, New Jersey, Verenigde Staten. Een indrukwekkend scala aan deelnemende partijen is betrokken bij het project, waaronder prestigieuze universiteiten, associaties van universiteiten, en andere organisaties die actief zijn op Europees en/of nationaal niveau, zoals bijvoorbeeld de studentenorganisaties. Het project wordt mede gefinancierd door de Europese Commissie in het kader van het Erasmus+ programma.

EU-Commissaris Tibor Navracsics, verantwoordelijk voor Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport: “Het stimuleren van economische groei en het creëren van banen in Europa is de topprioriteit van deze Commissie. We zullen daarin alleen slagen als we ons ervan verzekeren dat onze onderwijsinstellingen mensen afleveren met de vaardigheden die nodig zijn in een dynamische wereldeconomie. Daarom zie ik erg uit naar de uitkomsten van deze studie die gefinancierd wordt middels ons Erasmus + programma. We hebben betere gegevens nodig over hoe Europese onderwijsinstellingen presteren om verbeteringen te kunnen realiseren - en ik ben in het bijzonder blij met de focus op competenties die gerelateerd zijn aan de voorbereiding op de arbeidsmarkt.

Contact

 • Robert Wagenaar (Projectcoördinator / Director International TUNING Academy, Rijksuniversiteit of Groningen); tel. 050 363 6059
 • Thomas van Essen, Educational Testing Service, Princeton NJ, 08541; e-mail; tvanessen@ets.org

Laatst gewijzigd:03 september 2015 14:40

Meer nieuws

 • 16 oktober 2018

  Digital Society Conferentie Nederlandse universiteiten

  De digitale informatietechnologie dringt steeds dieper door in onze samenleving. Daarom organiseren de veertien Nederlandse universiteiten, verenigd in de VSNU, op dinsdag 27 november de internationale Digital Society Conference in de Rijtuigenloods...

 • 10 oktober 2018

  Studenten bouwen mesohut

  In deze video vertellen studenten wat er zo interessant is aan mesolithische (Midden-Steentijd) onderkomens van ca. 7000 jaar geleden en waarom de experimentele archeologie een bijzonder inzichtelijke en verbazingwekkende subdiscipline is.

 • 09 oktober 2018

  Wat de wereld écht moet weten over leiderschap

  ‘Weet jij hoe vaak organisaties een verkeerde leider selecteren?’, vraagt Janka Stoker. ‘Volgens recent onderzoek van Gallup gebeurt dat in maar liefst 82% van de gevallen! Deze leiders werden vaak gekozen omdat ze toevallig uitblonken in hun vorige,...