Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Veni grants awarded to 21 University of Groningen and UMCG researchers

20 July 2015

21 Researchers from the University of Groningen and the University Medical Center Groningen have been awarded a Veni grant as part of the Innovational Research Incentives Scheme run by the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO), the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW) and the universities. The personal Veni grants are worth up to a maximum of € 250,000 and enable talented researchers who have just completed a PhD to conduct research of their own choice.

The grants awarded to the University of Groningen and UMCG are (in Dutch):

 • Descartes op de proef gesteld: tegengeluiden in de Gouden Eeuw
  Dr. H.T. (Han Thomas) Adriaenssen (m), RUG – Filosofie
  In de zeventiende eeuw braken Descartes en zijn volgers met het Middeleeuwse wereldbeeld. Maar hun pogingen tot vernieuwing werden permanent op de proef gesteld door conservatieve denkers. Dit project onderzoekt hoe zij uitdagingen formuleerden voor nieuwe theorieën, en zo een belangrijke bijdrage leverden aan filosofische ontwikkelingen in de Gouden Eeuw.
 • Fighting multidrug-resistant bacteria
  Dr. A. A. (Andreas) Bastian (m) RUG - Faculty of Science and Engineering (formerly kwnown as the Faculty of Mathematics and Natural Sciences)
  De toename van bacteriële resistentie tegen antibiotica en het feit dat de ontwikkeling van antibiotica bedrijfseconomisch onaantrekkelijk is, veroorzaken een bedreiging voor patiënten die geïnfecteerd zijn met multidrugresistente bacteriën. Het voorgestelde onderzoek richt zich op de ontdekking van kandidaatmedicijnen die resistentie tegen carbapenems, de laatste redmiddelen tegen bacteriën, omzeilen.
 • Hoe het brein ingewikkelde vraagstukken oplost
  Dr. J.P. (Jelmer) Borst (m), RUG – Artificial Intelligence
  In dit project wordt een simulatie gemaakt van hoe mensen ingewikkelde vraagstukken – zoals een algebra-opgave – verwerken in hun brein. Om de informatieverwerking van het brein te begrijpen gebruiken de wetenschappers twee nieuwe analysemethoden. Een dergelijke simulatie kan helpen om mensen beter te trainen in het oplossen van dit soort vraagstukken.
 • De rol van verwachtingen in economische modellen
  Dr. J. R. (Jochem) de Bresser (m), RUG – economie, econometrie en financiering
  Verwachtingen over lonen, gezondheid en levensduur spelen een centrale rol in economische modellen van arbeidsaanbod en spaargedrag. Echter, economen hebben die verwachtingen tot nu toe benaderd met hun eigen voorspellingen op basis van beschikbare gegevens. In dit onderzoek verrijk ik economische modellen met de daadwerkelijke verwachtingen die mensen koesteren.
 • Tourism in Conflict Places: A Study of the Emotional Dynamics of Dark Tourism in the Palestinian West Bank
  Dr. D.M. (Dorina Maria) Buda (v), RUG – Culturele Geografie
  ‘Duister toerisme’ verwijst naar toerisme in gebieden waar conflicten en wreedheden plaatsvinden. In dit project onderzoek ik hoe de emotionele en affectieve dynamiek tussen toeristen en lokale stakeholders de identiteit van conflictgebieden vormgeeft. Hierbij richt ik mij op toeristische ervaringen op de Palestijnse Westelijke Jordaanoever.
 • Ongewone vertellers in hedendaagse fictie
  Dr. M. (Marco) Caracciolo (m), RUG – Literatuurwetenschap
  Waarom waarderen we romans die verteld worden door een psychopaat? Dit project onderzoekt hoe hedendaagse lezers omgaan met de ‘ongebruikelijkheid’ van dit soort vertellers; het identificeert een breed scala aan interpretatieve strategieën die lezers gebruiken in hun omgang met de cognitieve en ethische afstand tussen henzelf en fictieve personages.
 • Analyseren van ‘big data’ ter verbetering van gepersonaliseerde behandeling van kankerpatienten
  Dr. R. (Rudolf) S.N. Fehrmann (m), UMC Groningen –Oncologie
  Ik ga op zoek naar genetische afwijkingen, genen en biologische routes die verantwoordelijk zijn voor tumorgedrag en therapierespons. Dit zal helpen om te komen tot nieuwe kankertherapieën en gepersonaliseerde behandeling.
 • Nieuwe peptides voor food, farma en functionele materialen
  P.W.J.M. (Pim) Frederix (m), RUG - Institute for Biomolecular Sciences and Biotechnology
  Recente ontwikkelingen op het gebied van computertechnologie maken het nu mogelijk om biomaterialen te ontdekken door middel van simulaties. Zo kunnen onderzoekers biologisch afbreekbare kleine eiwitten (peptides) vinden die spontaan nano-structuren vormen. Dit kan toegepast worden in cosmetica, voedingsmiddelen of biomedische industrie voor een betere textuur zonder niet-natuurlijke additieven.
 • Te ‘dik’ om te eten
  Dr. K.A. (Klaske) Glashouwer (v), RUG – Klinische Psychologie
  Anorexia nervosa patiënten eten te weinig en zijn vaak ontevreden met hun lichaam. Ik onderzoek een nieuwe behandeling voor lichaamsontevredenheid bij mensen met anorexia. Op basis hiervan zal ik testen óf en hóe lichaamsontevredenheid leidt tot voedselrestrictie.
 • Hoe beïnvloeden veroudering en sociaal gedrag elkaar?
  Dr. M. (Martijn) Hammers (m), RUG – Faculty of Science and Engineering
  Ouders die geassisteerd worden door familieleden hoeven zelf minder te investeren in het ouderschap. De onderzoeker bepaalt of deze assistentie de veroudering van de ouders vertraagt in een wilde populatie dieren. Vervolgens worden wiskundige modellen ontwikkeld om de invloed van veroudering op sociaal gedrag te voorspellen.
 • Structure, function and mechanism of Pnu type transporters
  Dr. M. (Michael) Jaehme (m), RUG - Groningen Biomolecular Sciences and Biotechnology Institute
  Dit voorstel richt zich op de fundamentele vraag hoe bacteriële cellen vitamines opnemen. Kennis van dit proces kan gebruikt worden om aangrijpingspunten voor nieuwe antibiotica te vinden, en om nieuwe productiemethoden voor high-value chemicals te ontwikkelen.
 • Epigenetica van afweercellen in de hersenen
  Dr. S.M. Kooistra (v), RUG, Dept. Neuroscience
  Microglia cellen vormen het immuunsysteem van de hersenen en beschermen het brein tegen infecties en hersenschade. Verstoorde microglia activiteit is betrokken bij ziektes van het brein, waaronder neurodegeneratieve aandoeningen en cognitieve stoornissen. In dit onderzoek wordt de verstoring van microglia functies onderzocht op epigenetisch niveau met als einddoel het ontwikkelen van interventies.
 • Verhoogd risico op verstopte kransslagaders bij bloedstollingsafwijkingen
  Dr. B.K. (Khan) Mahmoodi (m), UMCG / St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein - Cardiologie
  De onderzoeker veronderstelt dat erfelijk versterkte bloedstolling, welke de kans op stolselvorming in de aderen vergroot, ook een belangrijke rol spelen in het optreden van hartaanvallen en het dichtgaan van omleidingen van de kransslagaders.
 • Taal leren van voorspelling
  Dr. J.C. (Jacolien) Van Rij-Tange (v), RUG – Taalkunde
  Waar voornaamwoorden zoals 'hij' of 'zij' naar verwijzen verandert van zin tot zin. Dit project past de leertheorie van Rescorla en Wagner toe op de verwerving van voornaamwoorden. Het centrale idee van deze theorie is dat kinderen leren van foute voorspellingen. Het project combineert experimenten, corpusonderzoek en computationeel modelleren.
 • Occasionalism and the secularization of early modern science: Understanding the dismissal of divine action during the scientific revolution
  Dr. A. (Andrea) Sangiacomo (m), RUG – Filosofie
  In de zeventiende eeuw was de wetenschap nog theologisch gefundeerd, in de achttiende eeuw ogenschijnlijk niet meer. Waarom vond deze verandering plaats? Dit project onderzoekt hoe de secularisering van de wetenschap werd gestimuleerd door de reacties van enkele natuurfilosofen op de "occasionalistische" stelling dat God voortdurend in de natuur ingrijpt.
 • Vroeg historische akkerbouw in het moeras
  Dr. M. (Mans) Schepers (m), RUG – Archeologie
  Veel archeologen denken dat akkerbouw in natte gebieden problematisch was. Toch worden bij opgravingen in het terpengebied akkerlagen aangetroffen, evenals een breed scala aan gewassen. In dit project wordt met behulp van plantenresten uit dit kweldergebied, gecombineerd met experimenteel onderzoek, aangetoond dat akkerbouw hier zonder inpoldering mogelijk is.
 • The web that was
  Dr. M. (Michael) Stevenson (m), RUG – Media studies
  Facebook, Google, Youtube: we gebruiken het web dagelijks, maar weten weinig over hoe het zich ontwikkeld heeft. Dit onderzoek analyseert de webgeschiedenis via de programmeertaal Perl. Het geeft inzicht in de economische, culturele en technologische ontwikkelingen van het historische web en daarmee input voor de ontwikkeling van het toekomstige web.
 • Spreading Fertile Ideas - Social Network Influences on Having Children
  Dr. G. (Gert) Stulp (m), RUG - Sociologie
  De sterke daling van het geboortecijfer in de 20e eeuw is vermoedelijk mede te verklaren door de invloed van sociale interacties. Het voorstel beoogt langlopende dataverzameling van netwerken en kinderkeuzes in twee populaties met sterk verschillende geboortecijfers. Recent ontwikkelde analysemethoden worden gebruikt om mogelijke netwerkinvloeden op kinderkeuze aan te tonen.
 • De kunst van het overtuigen
  Dr. S. (Susanne) Täuber (v), RUG - Human Resource Management & Organizational Behaviour
  Het is belangrijk om mensen ervan te overtuigen gezond te leven, maar wat als goedbedoelde pogingen averechts werken? Als gezond zijn wordt gezien als een morele plicht, kan dit leiden tot defensief gedrag. Ik onderzoek de effecten van morele oordelen op de zelfredzame participatiesamenleving die we na streven.
 • Helse buren. Van ontruiming naar oplossing bij woonoverlast
  Mr. dr. M. (Michel) Vols (m), RUG – Rechtsgeleerdheid
  Veel mensen ondervinden woonoverlast. Verhuurders en rechters proberen de overlast aan te pakken met behulp van ontruiming. Dit is niet oplossingsgericht. Ontruiming kan pas laat worden ingezet, is duur en verplaatst problemen. In dit project wordt een alternatieve aanpak ontwikkeld waarbij slachtoffers eerder worden geholpen en overlastveroorzakers niet dakloos raken.
 • Het Griekse paleis van Helena van Troje
  Dr. C.W. (Corien) Wiersma (v), RUG – Archeologie
  In Griekenland (Ayios Vasilios) zijn resten gevonden van het paleis van koning Menelaüs en de schone Helena. Het urbanisatieproces van de paleisnederzetting wordt onderzocht door middel van geofysische en veld survey. De resultaten worden gebruikt voor het onderzoeken van de opkomst van Bronstijd paleisstaten, en de bescherming van de vindplaats.

Source: press release NWO

Last modified:13 March 2020 02.22 a.m.
View this page in: Nederlands

More news