Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Onderzoek aan RUG-gebouwen vanwege aardbevingsveiligheid

11 februari 2015

De RUG gaat de komende periode alle gebouwen onderzoeken en beoordelen of er aanpassingen gedaan moeten worden in verband met aardbevingsveiligheid. Eerder deze week werd de nieuwe richtlijn voor aardbevingsveilig bouwen, de zogenaamde NPR-norm, openbaar gemaakt door het Ministerie van Economische Zaken (EZ). Van alle bestaande RUG-gebouwen wordt onderzocht in hoeverre ze voldoen aan deze norm. Hiervoor zal de RUG samenwerken met een aantal gespecialiseerde onderzoeksbureaus.

Er is momenteel geen reden om aan te nemen dat er sprake is van een onveilige situatie bij onze gebouwen, maar de RUG wil geen enkel risico nemen. Dat mogen studenten, medewerkers en bezoekers van ons verwachten.

Nieuwbouwprojecten

Geplande nieuwbouwprojecten zoals de Energy Academy Europe (EAE) en de Zernikeborg zijn al in een eerder stadium onderzocht op aardbevingsveiligheid. Dit is gebeurd op basis van de toen geldende voorlopige NPR-norm. Hiervoor is gekozen om geen onnodige vertraging op te lopen. De verwachting is dat de nieuwe norm geen grote aanpassingen met zich mee zal brengen. Nieuwbouwprojecten die zich nog in de beginfase bevinden, worden ontworpen op basis van de nieuwe NPR-norm.

Kosten moeten worden vergoed

Het onderzoeken van alle RUG-gebouwen zal de nodige tijd kosten. De kosten van onderzoek en de kosten van eventuele aanpassingen of andere maatregelen brengt de RUG in rekening bij de NAM of bij het Ministerie van EZ. Hierbij trekt de RUG gezamenlijk op met de stad Groningen, het UMCG en de Hanzehogeschool

Laatst gewijzigd:26 oktober 2015 09:48
printView this page in: English

Meer nieuws