Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Europese miljoenensubsidies voor onderzoekers RUG

26 februari 2015
Bij de Faculteit der Letteren ontving Monika Baár een grote beurs (Foto ©Michel de Groot)

Drie onderzoekers van de RUG hebben grote prestigieuze Europese ERC-beurzen gekregen voor nieuw onderzoek. Monika Baár en Jianting Ye ontvingen elk een Consolidator Grant van twee miljoen, Anna Salvati een Starting Grant van anderhalf miljoen. In december kregen al drie andere onderzoekers van de RUG en UMCG een ERC Starting Grant toegekend.

Monika Baár: de impact van het International Year of Disabled Persons (1981)

Monika Baár

Monika Baár gaat onderzoeken welke impact het door de VN uitgeroepen jaar van ‘disabled persons’ in 1981 mondiaal had. ‘Het jaar van ‘disabled persons’ in 1981 is tot nu toe in de moderne geschiedschrijving vrijwel overal genegeerd en vergeten,’ aldus Baár. ‘Dit is niet alleen jammer, maar vooral ook onterecht, omdat dit jaar net zoals 1968 een keerpunt is in onze geschiedenis en voor het eerst gehandicapten een stem en identiteit gaf en ons laat beseffen dat ‘disabled’ een westers beladen begrip is.’
Baár is verbonden aan de Faculteit der Letteren. Ze is een specialist op het vlak van de moderne geschiedenis en marginale groepen in het bijzonder. Onlangs ontving zij ook een beurs voor haar onderzoek naar de geschiedenis van het training en gebruik van blindengeleidehonden.
Meer informatie

Justin Ye: de ontwikkeling van transistors met nieuwe elektronische functionaliteiten

Justin Ye

Justin Ye's project betreft een spannend nieuw onderzoeksgebied dat wereldwijd de aandacht trekt van vele onderzoeksgroepen. Ye (Zernike Institute for Advanced Materials, Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen) gaat elektronische apparaten ontwikkelen met nieuwe functionaliteiten die gebaseerd zijn op een instelbare ion-gated interface. Daar komen niet-conventionele transistors bij kijken. De transistors worden gebouwd door het samenvoegen van de disciplines elektrochemie, vaste-stoffysica en device-fysica. Door het gebruik van nieuw gesynthetiseerde ionische stoffen en een goed gedefinieerde interface die door oppervlakteanalysetechnieken is geoptimaliseerd, werkt het ion-gated apparaat met een zeer hoog rendement. De kwantumfasen van supergeleiding en ferromagnetisme kunnen daardoor worden beheerst en gebruikt als elektronische functionaliteiten.

Anna Salvati: medicatie met nanodeeltjes

Anna Salvati

Anna Salvati, assistant professor bij de onderzoeksgroep Farmacokinetiek, Toxicologie en Targeting (Groningen Research Institute of Pharmacy) gaat uitzoeken hoe nanodeeltjes, die geneesmiddelen kunnen transporteren, door cellen worden opgenomen en verwerkt.
Wanneer een geneesmiddel via de mond of via een infuus wordt toegediend, komt het in het hele lichaam terecht. Dit is een van de redenen waarom zoveel geneesmiddelen bijwerkingen hebben. Het zou een hele verbetering zijn wanneer het mogelijk was een geneesmiddel alleen in die cellen te krijgen waar het geneesmiddel nodig is. Het is mogelijk om nanodeeltjes, zoals klein vetbolletjes of structuren van polymeren, zo te ontwerpen dat ze geneesmiddelen naar specifieke plekken in het lichaam transporteren. Er is echter weinig bekend over de manier waarop cellen vervolgens omgaan met de aangeleverde nanodeeltjes. Salvati wil daarom de interactie tussen nanodeeltjes en cellen bestuderen en uitzoeken hoe nanodeeltjes door cellen worden opgenomen en binnen de cel worden verwerkt.
Meer informatie

ERC beurzen

De ERC Consolidator Grant bedraagt twee miljoen euro en wordt ieder jaar toegekend aan de beste onderzoekers van Europa. Ongeveer acht procent van de aangevraagde voorstellen wordt gehonoreerd. Een ERC Strating Grant bedraagt 1,5 miljoen euro. Daarmee kunnen jonge, talentvolle wetenschappers een eigen team oprichten om hun onderzoeksrichting verder te ontwikkelen. In december ontvingen drie andere onderzoekers van de RUG ook een Starting Grant.

Laatst gewijzigd:11 januari 2018 16:39

Meer nieuws