Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

RUG en SNN onderzoeken innovatiekracht noordelijk bedrijfsleven

16 februari 2015
De Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Dries Faems
Dries Faems

Het Centre of Expertise Value in Collaborative Innovation van de Rijksuniversiteit Groningen onderzoekt samen met het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) de innovatiekracht van het Noord-Nederlandse midden- en kleinbedrijf. Het onderzoek onder leiding van prof.dr. Dries Faems, hoogleraar Innovatie & Organisatie, is bedoeld om de innovatiecompetenties van een brede groep bedrijven in kaart te brengen, bedrijven actief te ondersteunen bij het uitbouwen van innovatiecompetenties en de samenwerking tussen regionale bedrijven, de RUG en het SNN rond het thema innovatie te intensiveren.

SNN is verantwoordelijk voor de uitvoering van verschillende stimuleringsregelingen en subsidieprogramma’s voor het bedrijfsleven, waaronder het nieuwe Europese subsidieprogramma OP EFRO 2014-2020. Bij dit programma staat het stimuleren van innovaties binnen het midden- en kleinbedrijf (MKB) centraal. SNN streeft ernaar om dit programma zo goed mogelijk af te stemmen op de vraag en behoeftes van Noord-Nederlandse bedrijven. Het is daarom voor SNN van essentieel belang een goed beeld te krijgen van de innovatie-activiteiten, investeringen en problemen van bedrijven.

Deelnemen

Geïnteresseerden kunnen tot 15 maart de online vragenlijst invullen. In deze vragenlijst worden vragen gesteld over de innovatie activiteiten van uw bedrijf, de mate van samenwerking met externe partners en het menselijk kapitaal van uw bedrijf. Het invullen vande vragenlijst duurt maximaal 20 minuten. U kunt de vragenlijst tussentijds afsluiten. Alle ingevulde gegevens worden automatisch opgeslagen.

Deelnemers aan het onderzoek krijgen een gratis benchmarkrapport van de huidige innovatiecompetenties van uw bedrijf, opgesteld door de betrokken RUG-onderzoekers.

Meer informatie

Contact: Prof.dr. Dries Faems , hoogleraar Innovatie & Organisatie

Laatst gewijzigd:04 maart 2015 13:47

Meer nieuws

 • 22 januari 2020

  De strijd tegen voedselverspilling: van overmaat naar toereikend

  Voedselverspilling brengt aanzienlijke maatschappelijke kosten met zich mee. De enorme hoeveelheid voedsel die verspild wordt laat zien dat er iets moet veranderen aan onze voedselvoorziening. Dat is precies het doel van het nieuwe project ‘Food Waste:...

 • 15 januari 2020

  Sterkste stijging gemeentelijke woonlasten sinds 2007

  De gemeentelijke woonlasten stijgen dit jaar aanzienlijk sterker dan de inflatie. Huurders betalen 5,1 procent meer, eigenaar-bewoners 4,3 procent. De afvalstoffenheffing stijgt met 5,9 procent sterk doordat veel gemeenten nu pas de verhoging van een...

 • 13 januari 2020

  Innoveren is vooruitzien, digitaal transformeren is doen

  Digitaal transformeren moet je gewoon doen; in kleine stapjes en door snel te leren van uitkomsten. Dat blijkt uit het deelrapport ‘Tijdshorizon van het Noord-Nederlandse MKB’, gebaseerd op de Noord-Nederlandse Innovatiemonitor 2019 van de Rijksuniversiteit...