Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

RUG en SNN onderzoeken innovatiekracht noordelijk bedrijfsleven

16 februari 2015
De Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Dries Faems
Dries Faems

Het Centre of Expertise Value in Collaborative Innovation van de Rijksuniversiteit Groningen onderzoekt samen met het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) de innovatiekracht van het Noord-Nederlandse midden- en kleinbedrijf. Het onderzoek onder leiding van prof.dr. Dries Faems, hoogleraar Innovatie & Organisatie, is bedoeld om de innovatiecompetenties van een brede groep bedrijven in kaart te brengen, bedrijven actief te ondersteunen bij het uitbouwen van innovatiecompetenties en de samenwerking tussen regionale bedrijven, de RUG en het SNN rond het thema innovatie te intensiveren.

SNN is verantwoordelijk voor de uitvoering van verschillende stimuleringsregelingen en subsidieprogramma’s voor het bedrijfsleven, waaronder het nieuwe Europese subsidieprogramma OP EFRO 2014-2020. Bij dit programma staat het stimuleren van innovaties binnen het midden- en kleinbedrijf (MKB) centraal. SNN streeft ernaar om dit programma zo goed mogelijk af te stemmen op de vraag en behoeftes van Noord-Nederlandse bedrijven. Het is daarom voor SNN van essentieel belang een goed beeld te krijgen van de innovatie-activiteiten, investeringen en problemen van bedrijven.

Deelnemen

Geïnteresseerden kunnen tot 15 maart de online vragenlijst invullen. In deze vragenlijst worden vragen gesteld over de innovatie activiteiten van uw bedrijf, de mate van samenwerking met externe partners en het menselijk kapitaal van uw bedrijf. Het invullen vande vragenlijst duurt maximaal 20 minuten. U kunt de vragenlijst tussentijds afsluiten. Alle ingevulde gegevens worden automatisch opgeslagen.

Deelnemers aan het onderzoek krijgen een gratis benchmarkrapport van de huidige innovatiecompetenties van uw bedrijf, opgesteld door de betrokken RUG-onderzoekers.

Meer informatie

Contact: Prof.dr. Dries Faems , hoogleraar Innovatie & Organisatie

Laatst gewijzigd:12 maart 2020 21:46

Meer nieuws