Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Ondertekening intentieverklaring bestrijding taalachterstand in Groningen

Aanpak gebaseerd op het effectieve Amerikaanse taalprogramma ‘Success for All’
04 februari 2015

Op 4 februari jl. hebben vertegenwoordigers van de RUG/GION, de gemeente Groningen, de Hanzehogeschool en de schoolbesturen O2G2 (Openbaar Onderwijsgroep Groningen), VCOG (Vereniging Christelijke Schoolbesturen Groningen) en KOC (Stichting Katholieke onderwijscentrale Groningen) een intentieverklaring ondertekend om met elkaar de taalachterstanden van kinderen tegen te gaan. De aanpak is gebaseerd op het effectieve Amerikaanse programma 'Success for All'.

Success for All

In een vierjarig ontwikkel- en onderzoekstraject wordt het programma naar de Nederlandse context vertaald, ingevoerd op een aantal Groningse basisscholen en worden de effecten onderzocht. In Amerika, waar al ruim 2 miljoen kinderen het programma gevolgd hebben, lopen leerlingen ruim een half jaar voor op andere leerlingen die dit niet gebruiken. Het Groningse traject staat onder leiding van hoogleraar Onderwijskunde Roel Bosker.

Meer informatie over de Nederlandse versie van Success for All is te vinden op www.successforall-nederland.nl.

OOG TV: Stad investeert 1,4 miljoen in taalachterstand

Laatst gewijzigd:05 april 2019 11:17

Meer nieuws