Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Nieuw nummer Pictogram on line

18 december 2014
Pictogram 4-2014
Pictogram 4-2014

In het nieuwe nummer van het ICT-magazine Pictogram aandacht voor de volgende onderwerpen:

 • Overzicht van vijftig jaar Rekenen aan de RUG;
 • Scriptcase: meer selfservice-toepassingen HR-processen;
 • Universiteiten en uitgevers: een moeizame relatie;
 • RUG IPv6-ready: door aansluiting op het nieuwe internetprotocol weer genoeg internetadressen op voorraad;
 • In de eerste helft van 2015 viert de UB haar vierde eeuwfeest;
 • Terugblik op de lustrumweek van het CIT;
 • Langs de zijlijn: Oud RUG-medewerker en Pictogram-redacteur Hans Kuné maakt zich zorgen over de gevolgen van de aardbevingen voor de ICT-systemen van de RUG;
 • Over cursussen gesproken: overzicht van de computercurssussen van het CIT van de komende tijd;
 • Security: Wie de schoen past...
 • Mededelingen van CIT en UB: o.a. over de canon van het CIT en de renovatie van de UB;
 • Prof.dr. Simon Streutjens van de Faculteit Intermenselijke Wetenschappen (FIW) blikt op zijn eigen kenmerkende wijze terug op het afgelopen jaar...
Laatst gewijzigd:19 februari 2015 08:38

Meer nieuws