Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Max van der Stoel Human Rights Award voor Etienne Ruvebana

10 december 2014

Etienne Ruvebana heeft met zijn proefschrift de Max van der Stoel Human Rights Award gewonnen. Ter gelegenheid van de Wereld Mensenrechtendag zijn op 10 december aan Tilburg University de Max van der Stoel Human Rights Awards 2014 uitgereikt aan twee promovendi en een masterstudent voor respectievelijk hun proefschriften en hun masterthesis. De eerste prijs ging naar Etienne Ruvebana die in juni aan de Rijksuniversiteit Groningen is gepromoveerd. Hij schreef een dissertatie over de verplichtingen van staten om genocide te voorkomen.

Dissertatie Ruvebana

Etienne Ruvebana won 2250 euro voor zijn dissertatie, getiteld Prevention of Genocide under International Law; an analysis of the obligations of States and the United Nations to prevent genocide at the primary, secondary and tertiary levels. Volgens de jury heeft Ruvebana moed getoond met het aanpakken van een onderbelicht, maar belangrijk onderwerp, en heeft hij zeer concrete conclusies en aanbevelingen gegeven waar op voortgebouwd kan worden.

De van oorsprong Rwandese jurist Ruvebana onderzocht aan de afdeling Internationaal Recht van de RUG de verplichting om genocide te voorkomen volgens de internationale Genocide Conventie en het internationaal gewoonterecht. Alle landen hebben de juridische verplichting om de aanzet tot genocide al in een vroeg stadium aan te pakken om erger te voorkomen. Maar deze internationale afspraak uit 1948 wordt niet gehandhaafd, met name omdat er geen instantie is die het mandaat heeft om dat te doen, aldus Ruvebana in zijn proefschrift, waarop hij 12 juni promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij bepleit nader onderzoek naar internationale mechanismes die genocides in de toekomst kunnen voorkomen. Ruvebana is na zijn promotie teruggekeerd naar Rwanda en doceert aan de University of Rwanda Law School.


De jury van de Max van der Stoel Human Rights Awards 2014 beoordeelde dit jaar elf inzendingen, van de universiteiten van Tilburg, Utrecht, Leiden, Maastricht, Groningen en Amsterdam (zowel VU als UvA). Max van der Stoel (1924-2011) was naast politicus en minister van Buitenlandse Zaken onder meer Hoge Commissaris inzake Nationale Minderheden van de OVSE en VN Rapporteur inzake Mensenrechten.

Zie ook:Landen moeten genocide in een vroeg stadium voorkomen

Laatst gewijzigd:19 februari 2016 11:39

Meer nieuws