Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Succesvolle viering RUG400 bevestigt sterke binding universiteit met stad, ommeland en alumni

20 november 2014

De Rijksuniversiteit Groningen speelt een belangrijke rol bij de binding van mensen met de stad Groningen. De viering van het 400-jarig bestaan van de RUG heeft dat aangetoond. “In zo’n lustrum merk je niet alleen hoezeer de universiteit het DNA van de stad bepaalt, maar ook hoeveel Nederlanders nog steeds een sterke binding met onze stad hebben dankzij hun studietijd’, aldus Hans Poll, directeur Marketing Groningen.

De viering van het 400-jarig bestaan van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) was een groot succes. Dat is de conclusie uit de evaluatie van het 80e lustrum van de RUG. In totaal trok het lustrum ruim 150.000 bezoekers naar de stad. De viering van RUG400 was een feest voor de universiteit, stad en ommeland. Veel alumni keerden terug naar hun Alma Mater.
Officiele opening door Koning Willem Alexander. Foto: Reyer Boxem
Officiele opening door Koning Willem Alexander. Foto: Reyer Boxem

For infinity

Het thema RUG400 For Infinity was de kapstok voor het programma. Een belangrijk doel van het programma was een duurzame opzet, door activiteiten te organiseren met een blijvend karakter. Het succesvolle 400 vragen project wordt voortgezet, waardoor burgers ook na de lustrumviering vragen kunnen stellen aan de wetenschappers van de universiteit. Daarnaast krijgen oa de Bommen Bootrace en de Lauwersloop krijgen een jaarlijks vervolg.

Bommen Bootrace
Bommen Bootrace

Hoogtepunten

Het RUG400 programma was omvangrijk en veelzijdig. Dankzij de inzet van vele studenten, RUG medewerkers en vrijwilligers is het gelukt om het programma tot een succes te maken. Hoogtepunten waren, naast het 400 vragen project, onder andere de officiële opening van het lustrum in aanwezigheid van Koning Willem Alexander, het grootste studentengala ooit, het theaterspektakel Voor Eeuwig, de uitreiking van 10 eredoctoraten aan internationale topwetenschappers en het alumniweekend met het slotfeest.

Slotfeest op de Grote Markt. Foto: Niels de Vries
Slotfeest op de Grote Markt. Foto: Niels de Vries

Verbinding met publiek en regio

De nadrukkelijke inzet was, naast het bereiken van de reguliere academische doelgroepen, gericht op het verbinden van het brede publiek en de noordelijke regio aan de RUG. Voor de uitvoering van het programma is het gelukt om veel noordelijke samenwerkingspartners en sponsors te vinden. Daardoor konden we gezamenlijk het programma uitdragen en financieel mogelijk maken.

Sponsoring belangrijke inkomstenbron

De viering van het lustrum is voor een belangrijk deel te danken aan de gulle bijdrage van sponsors. Hoofdsponsors waren Freia BV, XPAR Vision BV, GasTerra BV, NV Nederlandse Gasnunie en Menzis Zorgverzekeraar NV. De RUG heeft uit eigen middelen €780.000,- geïnvesteerd in het lustrum. De RUG reserveert jaarlijks een bedrag voor het eerstvolgende lustrum. Aan sponsoring en subsidies is €1,4 miljoen bijeengebracht. Kaartverkoop, horeca en overige opbrengsten waren goed voor €490.000,-.

Lustrumboek

Op 1 december 2014 verschijnt in boekvorm (ca. 120 pag.) een geschiedschrijving van de RUG400 viering, zoals dat ook is gebeurd bij de lustra van 1914, 1964 en 1989. Dit wordt een tweetalige publicatie (Ned-Eng) met veel beeldmateriaal. Het gedenkboek is bestemd voor relaties van de RUG, alle gasten (zoals Coimbra en eredoctoraten), samenwerkingspartners, sponsoren en medewerkers van de lustrumviering. Daarnaast is het digitaal beschikbaar voor iedereen die daar belangstelling voor heeft. Ook alle informatie van de RUG 400 website zal bewaard blijven als digitaal archief.
Laatst gewijzigd:20 november 2014 09:46

Meer nieuws