Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Vernieuwing van maten voor leeropbrengsten in het VO is kleine stap in goede richting

17 september 2014

Het beoogde nieuwe opbrengstenmodel voortgezet onderwijs van de Inspectie van het Onderwijs is een verbetering ten opzichte van het oude model, maar men moet zich realiseren dat er slechts een kleine stap richting het optimale model wordt gezet.

Prospectieve berekening van het onderbouwrendement levert een beter dekkende maat op dan de huidige retrospectieve berekeningswijze. Bovendien past het beter bij de intuïtieve betekenis van de maat.

Bij het berekenen van de toegevoegde waarde van een vo-school voor de doorstroom van vmbo-t naar havo kan volstaan worden met alleen correctie voor het beginniveau. Echter, een dergelijke maat kan maar voor ruim de helft van de scholen bepaald worden.

Succesvolle plaatsing in het mbo door vmbo-bl/kl scholen als maat voor het extern rendement kan wel op vrijwel alle vo-scholen bepaald worden. Maar de mbo-instellingen spelen een belangrijke rol bij de succesvolle plaatsing. Hierdoor kan de unieke bijdrage van een vo-school alleen maar worden bepaald met complexe berekeningsmethoden.

Dit zijn de vier belangrijkste conclusies uit het rapport. Een digitale versie van dit rapport staat op de website van GION onderwijs/onderzoek, onder het kopje 'publicaties'

http://www.rug.nl/research/groningen-institute-for-educational-research/research/publications/

In het rapport wordt verslag gedaan van vier deelprojecten: 1) de validering van het beoogde opbrengstenmodel van de Inspectie aan de hand van VOCL-‘99 data, 2) het uitproberen van nieuwe maat voor het onderbouwrendement en het ontwikkelen van een maat voor de toegevoegde waarde voor de doorstroom 3) vmbo-t naar havo en 4) vmbo-bl/kl naar mbo.

Laatst gewijzigd:10 oktober 2018 16:20

Meer nieuws