Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Automatische tentameninschrijving voor RUG-studenten

25 augustus 2014

Met ingang van het komende studiejaar worden alle studenten van de Rijksuniversiteit Groningen automatisch ingeschreven voor het tentamen op basis van de inschrijving voor een vak. Voorheen was het meestal noodzakelijk dat studenten zich apart inschreven voor hun tentamens. De intekening voor een vak in Progress leidt voortaan bij alle faculteiten automatisch tot inschrijving voor het tentamen en het eventuele hertentamen. Dat betekent dat voor studenten automatisch een plaats gereserveerd is in de tentamenruimte.

Er zijn wel enkele voorwaarden: studenten moeten een geldige inschrijving hebben bij de RUG en dienen te voldoen aan de ingangs- en voortgangsvoorwaarden van het betreffende vak. Daarnaast moeten studenten die niet zijn ingetekend voor een vak zich alsnog zelf aanmelden voor het tentamen. Faculteiten zullen studenten informeren over deze voorwaarden.

Aanleiding

Voor studenten is de nieuwe werkwijze gebruiksvriendelijker omdat straks geen aparte tentameninschrijving meer nodig is. Bovendien verdwijnt de na-inschrijving tegen betaling van administratieve lasten. Deze wijzigingen zijn tot stand gekomen naar aanleiding van een notitie van U-raadfractie Lijst Calimero en een besluit van het College van Bestuur in de zomer van 2013. Bij het opzetten van de nieuwe procedure is gebruik gemaakt van ervaringen bij opleidingen die al werkten met een soortgelijk systeem.

Afmelden

In het afgelopen studiejaar zijn de noodzakelijke technische en organisatorische aanpassingen gedaan om deze maatregel in te kunnen voeren. Om optimaal gebruik te maken van de beperkt beschikbare ruimte in tentamenzalen blijft het van belang dat het aantal intekeningen voor een tentamen klopt. Studenten wordt om die reden met klem gevraagd om zich af te melden voor een (her)tentamen als zij niet zullen deelnemen.

Meer informatie

Contact: Loek Heida, projectleider

Laatst gewijzigd:25 augustus 2014 10:17
printView this page in: English

Meer nieuws