Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Veni grants awarded to nine University of Groningen and UMCG researchers

30 July 2014

Nine researchers from the University of Groningen and the University Medical Center Groningen have been awarded a Veni grant as part of the Innovational Research Incentives Scheme run by the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO), the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW) and the universities. The personal Veni grants are worth up to a maximum of € 250,000 and enable talented researchers who have just completed a PhD to conduct research of their own choice.

The grants awarded to the University of Groningen and UMCG are (in Dutch):

 • Heilige boontjes en duurzame consumptie
  Dr. J.W. (Jan Willem) Bolderdijk (m), RUG - Economie en Bedrijfskunde, Marketing
  Hoewel consumenten het belangrijk vinden om moreel te zijn, kan extreem moreel gedrag (bv. veganisme) nadelen opleveren - 'heilige boontjes' zijn niet populair. Ik wil onderzoeken wat de relevantie van dit mechanisme is voor de marketing van duurzame voedselbronnen (bv. kweekvlees en sojaboter).
 • De principes van peroxisoomvorming: oorsprong en morfogenese van organellen
  Dr. K. (Kèvin) Knoops (m), RUG - Moleculaire celbiologie
  Peroxisomen zijn essentiële celorganellen voor de stofwisseling. Een belangrijk nieuw vormingsproces voor peroxisomen wordt nu in detail ontleed met behulp van geavanceerde microscopische en biochemische technieken. Deze nieuwe concepten over peroxisoomvorming kunnen een belangrijke bijdrage aan medisch onderzoek leveren.
 • Verdeeld door geheugen: omgaan met religieuze diversiteit na de Franse godsdienstoorlogen, 1598-1685
  Dr. D.C. van der Linden (m), RUG - Geschiedenis , Faculteit Letteren
  Na een religieus conflict herinneren mensen zich nog altijd de misdaden van hun tegenstander. Dat maakt verzoening lastig. Dit project onderzoekt hoe conflicterende herinneringen aan de Franse godsdienstoorlogen (1562–1598) protestanten en katholieken bleef verdelen en religieuze verdraagzaamheid ondergroef.
 • Kwantumoptica van spins in halfgeleider golfgeleiders
  Dr. D.O.S. (Danny) O’Shea (m), RUG

  Een kwantummechanisch geheugen kan gebruikt worden om optische pulsen op te slaan in een communicatienetwerk om zo de mogelijkheid tot afluisteren uit te sluiten. Door het gebruik van nieuwe materialen en controletechnieken zal een kwantumgeheugen gebaseerd op halfgeleiders ontworpen en verkend worden met een krachtige device-on-a-chip benadering.
 • Tijd in vroegmoderne metafysica
  Dr. A.E. Thomas (v), RUG - Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap

  In dit project worden 'nieuwe' zeventiende-eeuwse ontwikkelingen in de filosofie van tijd uitgelegd: tijd die beleefd wordt als een ding en als goddelijk. Dit had invloed op denkbeelden over vrije wil, persoonlijke identiteit en idealisme. Met andere wetenschappers wordt in dit project ook de rol benadrukt die verwaarloosde vrouwelijke filosofen speelden in het vroeg-moderne gedachtegoed.
 • Pantser tegen depressie
  Dr. M.J. (Marie-José) van Tol (v), UMCG - Neuroimaging Center
  Wie eenmaal depressief is geweest, is vatbaar om dat nog eens te worden. Dit onderzoek ontrafelt hoe preventieve cognitieve therapie het brein wapent tegen terugval, om te voorspellen bij wie preventieve therapie de kans op nieuwe depressieve episodes verkleint.
 • Netwerken van symptomen in psychose
  Dr. J.T.W. (Hanneke) Wigman (v), UMCG - Psychiatrie
  De onderzoeker bestudeert het ontstaan van psychoses (het verlies van grip op de werkelijkheid) door netwerken van vroege symptomen in kaart te brengen en per persoon te kijken hoe deze symptomen elkaar beïnvloeden. Dit helpt om persoonlijke behandeladviezen te ontwikkelen.
 • Weten moeders het beter?
  Dr. O.H. (Oscar) Vedder (m), RUG - Gedragsbiologie
  Dit onderzoek aan vrij-levende visdiefjes gaat na of moeders in bepaalde gevallen hun nakomelingen, via hormonen in eieren, stimuleren om meer in groei in plaats van lichaamsonderhoud te investeren. Dit kan voordeel opleveren in situaties met veel competitie en een grotere kans op voortijdige sterfte.
 • Moleculaire handigheid meten en regelen
  Dr. S.J. (Sander) Wezenberg (m), RUG - Stratingh Institute for Chemistry
  Veel moleculen uit de natuur hebben een ongelijk spiegelbeeld (links- en rechtshandig), oftewel ze zijn chiraal. De verhouding tussen de spiegelbeelden blijkt van invloed op bepaalde biologische functies. De onderzoeker gaat chemische methoden ontwikkelen om enerzijds chirale verhoudingen te bepalen en anderzijds te beïnvloeden.
Last modified:04 December 2020 2.13 p.m.
View this page in: Nederlands

More news

 • 10 June 2024

  Swarming around a skyscraper

  Every two weeks, UG Makers puts the spotlight on a researcher who has created something tangible, ranging from homemade measuring equipment for academic research to small or larger products that can change our daily lives. That is how UG...

 • 24 May 2024

  Lustrum 410 in pictures

  Lustrum 410 in pictures: A photo report of the lustrum 2024

 • 21 May 2024

  Results of 2024 University elections

  The votes have been counted and the results of the University elections are in!