Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Maatschappelijk relevant onderzoek van Faculteit der Letteren en Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap scoort bij NWO

30 juli 2014

Zes verschillende consortia onder leiding van wetenschappers van de Faculteit der Letteren en de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap hebben de afgelopen maanden van NWO in totaal € 90.000 ontvangen om in samenwerking met publieke en private partners maatschappelijk relevant onderzoek uit te voeren.

De maatschappelijke relevantie van de verschillende onderzoeken komt tot uitdrukking in de eigen investering van 20% van de totale kosten door de verschillende publieke en private partners. De zes projecten laten de diversiteit van beide faculteiten goed zien en analyseren diverse aspecten van de maatschappij.

Overzicht gehonoreerde projecten

Hoogleraar Oudere Nederlandse Letterkunde Bart Ramakers zal samen met de Grontmij een onderzoek uitvoeren naar het behoud en het beheer van begraafplaatsen. Met de resultaten van dit deze samenwerking kan in de toekomst de uniciteit van begraafplaatsen beter worden vastgesteld en het (toeristische) potentieel van de begraafplaatsen beter worden benut.

Het project van Dr. Erin Wilson - directeur van het centrum voor Religie, Conflict en het Publieke Domein – richt zich op het veranderen van de perceptie van (religieuze) leiders in Afrika rondom HIV en Aids en wordt uitgevoerd met een aantal publieke partners in Nederland en Afrika.

Vanuit het onderzoekscentrum Arts in Society zal Dr. Pascal Gielen in collaboratie met SmartNL onderzoeken hoe de creatieve sector creatief kan blijven en hoe de loopbaanmogelijkheden van creatieve professionals kunnen worden verbeterd en verduurzaamd. Daarnaast zal vanuit hetzelfde centrum hoogleraar film en visuele media Annie van den Oever samen met de UvA en Stichting Film Onderzoek analyseren welke invloed nieuwe technologieën als 3D, High Frame Rate en Ultra HD hebben op de beleving van bioscoopbezoekers en kijkers van films.

In het project Protestantse cultuurschatten: religieus erfgoed beter in de kijker zal Dr. Justin Kroesen van het Instituut voor Christelijk Cultureel Erfgoed samen met creatieve professionals onderzoeken hoe het ‘verhaal’ van met name de kerken in Noord-Nederland beter voor het voetlicht kan worden gebracht bij een breed publiek.

Tenslotte zal Sandra van Voorst – universitair docent moderne Nederlandse letterkunde – samen met biblionet Groningen en stichting Senia onderzoek verrichten naar cultuuroverdracht bij leesgroepen. Het consortium streeft ernaar lezen aantrekkelijk te blijven houden en de overdracht van cultuur te stimuleren en mogelijk te verbeteren.

Alfa Meerwaarde en KIEM

Bovenstaande projecten zijn gerealiseerd door een toekenning van NWO vanuit de programma’s Alfa Meerwaarde en KIEM. Met deze subsidie kunnen nieuwe consortia worden gevormd en wordt maatschappelijk relevant onderzoek gestimuleerd. Voor meer informatie over deze regelingen kan contact worden opgenomen met de facultaire funding officer Peter Meister-Broekema.

Laatst gewijzigd:15 januari 2018 10:22
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws