Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

NeVER Scriptieprijs Energierecht 2014

25 juni 2014

Ter bevordering van de belangstelling voor het energierecht heeft het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER) reeds driemaal een scriptieprijs uitgereikt aan diegene die in zijn scriptie blijk heeft gegeven van een voldoende diepgravende analyse van (een onderdeel) van het energierecht. Het bestuur heeft besloten ook in 2014 een scriptieprijs uit te reiken.

Iedereen die in de periode van 1 oktober 2011 tot en met 1 september 2014 aan een Nederlandse universiteit een eindscriptie heeft geschreven over (een onderdeel van) het energierecht die is beoordeeld met een cijfer 7,5 of hoger kan meedoen. Aan de prijs is een bedrag van 1.000 euro verbonden. Bekijk hier het reglement.

De Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER) heeft ten doel en houdt zich bezig met de bevordering van de interesse in en de verspreiding van de kennis van het energierecht in de breedste zin, met name aangaande regelgeving en overeenkomsten op het gebied van de opsporing, productie, verwerking, opslag, transport, levering en de verhandeling van energie en energieproducten.
Laatst gewijzigd:08 april 2021 09:40

Meer nieuws